Bijeenkomsten

De vrouwenstudiekring komt in het winterseizoen één keer in de twee weken bij elkaar en behandelt de Bijbelstudies uit het maandblad de "Hervormde Vrouw".

We beginnen deze avonden om 19.30 uur en sluiten af om ca. 21.30 uur.
We hopen en bidden op gezegende avonden.
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom!
Contactpersoon is mevrouw G.Kruijthoff-Vermaas (telefoonnummer 078-6741284).