Taken van de zendingscommissie

 • het betrekken van de gemeente (van jong tot oud) bij de zending.
 • bijdragen aan-, meeleven met- en het ondersteunen van werkzaamheden in de zending, dat namens ons door anderen mag worden gedaan, in hoofdzaak via de GZB  en Wycliffe.
 • het organiseren van gemeenteavonden en zendingssamenkomsten.
 • het onder de aandacht brengen van de landelijke zendingsdag van de GZB.
 • het verkopen van het GZB-dagboekje "Een handvol koren".

Ondersteuning van zendingswerkers

A. met de zendingsbussen (bij de uitgang van de kerken):
 • Willem en Joanne Folmer, in oktober 2014 namens de GZB als artsenechtpaar uitgezonden naar Congo; werkzaam in het ziekenhuis in Nyankunde in Congo. "We verlangen om in dit werk een getuige te zijn van onze Heere Jezus Christus en Hem te volgen in Zijn dienen. Om zo bij te dragen aan de verspreiding van het Evangelie." (Ondersteuning door onze gemeente sinds oktober/november 2014.)
 • Karsten en Irene, reeds vele jaren werkzaam voor Wycliffe Bijbelvertalers. Sinds 1995 verblijvend in Zuid-Azië. O.a. werkten zij aan de vertaling van de Minibijbel in het Mandali, welke in 2011 gereed kwam. Karsten is deel van het internationale leiderschapsteam, onderhoudt contacten in de regio, is ook alfabetiseringsconsulent. Irene werkt als Bijbelverhalenvertelconsulent en -trainer voor zo'n 24 talen in die regio. Door het leren van de Bijbelverhalen wordt de Bijbelkennis, daar waar nog geen Bijbel in de eigen taal is, toch vergroot en komen mensen tot geloof ondanks vervolging! Gods werk gaat door! (Ondersteuning door onze gemeente sinds november 2014.)
 • Opbrengst altijd 50% voor het zendingsechtpaar Folmer en 50% voor het zendingsechtpaar Karsten en Irene (waarvan de achternaam om veiligheidsredenen niet wordt genoemd).
B. met de zendingscollecten:
Er zijn elk jaar vier zendingscollecten, uitgaande van Kerk in Actie en de GZB: Voorjaarszendingscollecte (begin maart), Pinksterzendingscollecte (1e en 2e Pinksterdag), Zomerzendingscollecte (medio augustus) en Najaarszendingscollecte (begin november). Deze diaconale collecten worden sinds vele jaren door onze gemeente besteed aan hiermee door ons ondersteunde zendingswerkers. Momenteel voor:
 • Rik en Caroline Mager werden op 12 februari 2017 door de GZB (nadat zij bij de GZB hun opleiding hadden afgerond) uitgezonden naar Rwanda. Het land dat bekend staat als het "land van de duizend heuvels"; hierbij moeten ze denken aan hetgeen vermeld staat in Jesaja 55 : 12! Maar bij Rwanda denken we ook aan de verschrikkelijke genocide in 1994 (Hutu's en Tutsi's). Rik was 7 jaar predikant in Zevenhoven en Woerdense Verlaat. Hij zal voorgangers, evangelisten en jongerenwerkers in de kerkprovincie Cyangugu gaan trainen en kerkleiders helpen bij de opbouw en groei van de kerk van Jezus Christus. Evangelisatie en discipelschap zijn daarin heel belangrijk. Caroline is orthopedagoog en werkte als dyslexiespecialist in het basisonderwijs. Deze specialisatie kan ze daar ook uitoefenen en gaat zij scholen helpen voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben en ook voor arme kinderen en gezinnen een voedselprogramma opzetten. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf het najaar 2016.)
 • Rico en Anita Kruijt, leden van onze eigen gemeente. Zij zijn met hun twee kinderen medio februari 2019 voor anderhalf jaar ten behoeve van diaconaal werk naar Eldoret, Kenia, gegaan om daar het kindertehuis "Happy Rock Center" te runnen. Daarnaast zal Rico ook als timmerman gaan werken en jongeren hiervoor trachten op te leiden. Het kindertehuis is eigendom van de Stichting "De blije Kei". Zo'n 30 kinderen ontvangen in het kindertehuis een liefdevol thuis en wordt aan hen het Evangelie verteld. Op 6 november 2018 werd een algemene gemeenteavond gehouden, waarbij Rico en Anita hun roeping naar Kenia hebben uitgelegd en informatie hebben doorgegeven. (Ondersteuning vanuit onze gemeente vanaf november 2018.) Inmiddels werd voor Rico en Anita t.b.v. ondersteuning ook een TFC ("Thuis Front Commissie") opgericht (uitvoering van projecten ten bate van hen).
 • Beide echtparen ontvangen 50% voor hun zendingswerk namens u en jou!
C. met de zendingsbusjes van een aantal kinderen:
Zij halen in een aantal straten in Strijen zendingsgeld op. Jong geleerd......!!
Er kunnen nog kinderen zich aanmelden! (Zie bij "Commissie" wie u/jij hiervoor kan bellen.) Bestemming (zie B.) naar Rik en Caroline Mager en naar Rico en Anita Kruijt; elk echtpaar voor 50%.

Alle opbrengsten (deurbussen, zendingscollecten en zendingsbusjes kinderen) worden in "De Kandelaar" vermeld.

Regelmatig worden in de kerken nieuwsbrieven van alle  door ons  ondersteunde zendingswerkers uitgedeeld.
Wij vragen voortdurend om uw/jouw gebed voor hen. Vaak doen ze hun werk in moeilijke omstandigheden. Laten we bovenal God danken dat de verkondiging van de Blijde Boodschap nog steeds mag voortgaan op de aarde.