Basis van de jeugdraad is het moderamen. Het moderamen bestaat uit de volgende personen:

Jeugdouderling Wijk I Edwin van Nieuwaal
Jeugdouderling Ichthus Govert Voordendag (voorzitter)
Penningmeester Luuk Kamp
Secretaris Arnold Kreukniet

Het moderamen vergadert 2 weken voor de jeugdraadsvergadering en stelt de agenda samen.  Al dan niet aangevuld met punten ingebracht door de clubs.

Alle clubs van het jeugdwerkkader hebben zitting in de jeugdraad. Elke club is vertegenwoordigd in de jeugdraad dmv een primus of een secundus. De primus is in eerste instantie degene die de vergaderingen bijwoont. Bij zijn/haar afwezigheid neemt de secundus die plaats in. De clubs bepalen zelf wie er primus en secundus is. 

De voorzitter leidt de vergadering en bereidt een stukje bezinning voor waar we met z'n alleen eerst over discussiëren/nadenken voordat we gaan vergaderen. De vergaderingen beginnen om 20:00 (tenzij anders aangegeven) en sluiten meestal rond 21.30 uur. De vertegenwoordigers van de clubs sluiten om de beurt de vergadering. 

Samenstelling van de jeugdraad
Adriël Bart van der Sluijs
't Hoekie Willeke Smids
Jeugddienst Mookhoek Govert Voordendag
Jeugddienst Strijen Nico Moret
Jongerendienst Strijen Edwin van Nieuwaal 
Kindernevendienst José Dubbeldam
Soos Bram Viskil en/of Janine Voordendag 
't Zoldertje Christiaan Riedé
Zondagsschool Dorenda Klein