Het Alpha-team is een team dat door de jaren heen steeds wisselt. Deelnemers worden teamleden en zo functioneert dit al vanaf 2000 in onze gemeente.

Het huidige team 2019 bestaat uit de volgende mensen:

Inleiders/gespreksgroepleiders: Cora Andeweg, Nico Moret, Han Euyen, Ds. C. Doorneweerd, Wout Moret, Roeland van Everdingen
Catering: Wilma de Jong, Mary de Jongh-de Leeuw, Mirian Katoen, Gerda Steevens, Boudine Rijsdijk
Gastheer: Toon Steevens 
Techniek: Thijs de Reus