Missionaire gemeente

Missionaire gemeente zijn, dat is een gemeente die aan het evangeliseren is, aan zending doet, en getuige is van Jezus Christus.

Dat is ook de bijbelse opdracht.
Als je het evangelie in je hart ontvangt, mag je het niet voor jezelf houden, maar heb je het weer door te geven opdat ook anderen rijk zullen worden door de genade in Jezus Christus.
Maar al te vaak gebeurt het dat mensen het woord van God horen, maar niet doorgeven. Daarom hebben we de gemeente steeds weer op te roepen om getuige te zijn. Van binnen…….. naar buiten.