• Home
woensdag 16 januari 2019 - Psalmen 16:11

Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig. -- Psalmen 16:11

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Vanaf volgende week (21 t/m 23 januari) ontvangt elk gemeentelid weer de envelop voor de actie Kerkbalans. De medewerker van de actie komt deze persoonlijk bij u langs brengen. Het thema dit jaar zal zijn “Geef voor je kerk”
In de envelop die u zult ontvangen, staat in de begeleidende brief beschreven waarom de actie Kerkbalans zo belangrijk is voor onze Hervormde Gemeente in Strijen. Helpt u, help jij mee te bouwen aan Gods Wijngaard in Strijen, Mookhoek en Strijensas? 
De actie Kerkbalans loopt van 19 januari t/m 2 februari. Als College trachten we de kosten zoveel mogelijk te beperken. We hopen dan ook dat de opbrengsten vanuit de gemeente gelijke tred kunnen houden met de kosten. U leest hierover in de brief. Wilt u het toezeggingsformulier invullen en de envelop klaarleggen? Vanaf de 28ste januari zullen de enveloppen weer worden opgehaald. Hartelijk dank!

 

Een nieuw jaar is begonnen, de feestdagen zijn weer voorbij... Feestdagen waarin kerst een belangrijke rol heeft gespeeld. We vieren kerst met veel ontmoeting, gezelligheid en eten, en dat mag! De geboorte van Jezus Christus als mens is het hart van kerst, hopelijk heeft u dat ook voluit meebeleefd. Wanneer u nu graag nog eens verder zou willen praten over alles wat met geloven te maken heeft, dan nodigen we u graag uit voor een Alpha cursus. Op een Alpha cursus gaan we gewoon met elkaar in gesprek over geloven en wat dat allemaal betekent. We doen dat terwijl we ook genieten van elkaars gezelschap met een maaltijd. Aan de hand van 12 kernthema's van het christelijke geloof praten we 12 avonden met elkaar over alle zaken die u in het leven bezig kunnen houden. Wilt u hieraan meedoen? Vanaf donderdag 24 januari willen we met de Alpha cursus starten. Als u mee wilt doen, geef uzelf dan zo snel mogelijk op. U kunt uiteraard ook samen met iemand anders komen. Opgeven kan bij Nico Moret 06-43647018 of Ria Hitzerd 078-6743573 of via .
Graag tot ziens op de Alpha cursus!

We kunnen terugkijken op een opbouwende toerustingsavond met Cor Jan Matsinger in november. Fijn dat er zoveel mensen op deze avond aanwezig waren. 
In dit kader wordt op woensdag 16 januari de 2e toerustingsavond gehouden en we hopen dat er weer net zoveel mensen (of nog meer) deze avond bijwonen!!!
Arjen van Gent (HGJB) gaat met ons aan de slag over de "Geloofsopvoeding"
 
Iedereen van harte uitgenodigd en in het bijzonder willen we de ouders van de jeugd vragen om deze avond te komen. 
Ook voor de leidinggevenden in het jeugdwerk zeer aan te bevelen! Komt allen! Aanvang is 20 uur.
Geef het door aan je achterban!!!
De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 20 jan, 10:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
 • zo 20 jan, 18:00 uur
  Martin Padmos

Strijensas

 • zo 20 jan, 18:00 uur
  Ds. A.W. v/d Plas

Mookhoek

 • zo 20 jan, 10:00 uur
  Ds. A.W.W. de Ruiter
  Gezinsdienst
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.