• Home
woensdag 08 april 2020 - Psalmen 118:1-4

Looft de HERE, want Hij is goed, ja, zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat het huis van Aäron nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat wie de HERE vrezen, nu zeggen: Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. -- Psalmen 118:1-4

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Op Goede Vrijdag komen we als gemeente samen rond het kruis en rond de tafel om te eten en te drinken van Christus’ volbrachte werk. Dat samenkomen onder Woord en Sacrament in het kerkgebouw zelf, dat gaat niet in deze tijd. Dat is aangrijpend en ingrijpend. Wel gaat iedere zondag de verkondiging van het Woord door en ook de gebeden.
Om komende vrijdagavond toch het Avondmaal te kunnen beleven in de tekenen van brood en wijn hebben we als wijk Ichthus ervoor gekozen om het voorstel van het moderamen van de PKN te volgen en u en jou als gemeente de ruimte te bieden om dit thuis te ontvangen.

Lees verder door hier te klikken.
(of kijk onder Diensten \ Bijzondere diensten)
 

In deze coronatijd, waarin we niet als gemeente kunnen samenkomen, vindt u hier de rekeningnummers waarop u uw collectebijdrage kunt overmaken:

Diaconie NL07 RABO 03618 00908
Kerkrentmeesters NL54 RABO 03618 02099

 

Zoals u/jij kunt lezen op deze poster is er Hoop, ook in deze tijd.

Wat zou het mooi zijn als deze poster op de Paasmorgen bij velen in ons dorp achter het raam zou hangen. De evangelisatiecommissie heeft er 250 ontvangen.

Als u/jij mee wilt doen, dan kan deze poster worden opgehaald op de volgende adressen:
Familie Schram, Loogors 15,
Familie Doorneweerd, Irenestraat 4
Familie Hitzert, Roerdompstraat 34
Familie de Geus, Ooievaarstraat 2

Als u/jij liever hebt dat deze bij u/jou thuis wordt afgeleverd, bel dan naar familie de Geus, telefoonnummer 078-6743030.

Vanwege de aanhoudende coronacrisis met alle gevolgen van dien, gaat ook de wekelijkse Bidstond van de woensdagavonden op dezelfde wijze voort. Dit is een moment van verootmoediging, maar ook van troost en hoop voor de gemeente en ieder persoonlijk.

Concreet betekent dit dat de kerkklokken van 19.00 – 19.15 uur zullen luiden. Hierna gevolgd door meditatie en gebed en afgesloten met orgelmuziek.

Beide predikanten zullen hierin voorgaan, organisten en kosters verlenen hun medewerking. Deze Bidstond zal via kerkradio, kerkomroep en livestream te horen en te zien zijn.

Psalm 86 is een gebed in grote verdrukking:
‘HEERE, neem mijn gebed ter ore, sla acht op mijn luide smeekbeden. In de dag van mijn benauwdheid roep ik U aan, want U verhoort mij’, Ps. 86:6,7.

Ds. J. S. Telgenhof
Ds. C. Doorneweerd
 

Naar aanleiding van de maatregelen vanuit de overheid m.b.t. het Corona virus hebben we ons als kerkenraden beraden wat te doen als Hervormde Gemeente Strijen.

Het volgende is besloten:
Kerkdiensten. Voorlopig zijn de kerken dicht. De diensten worden volgens het gebruikelijke rooster gehouden en u kunt deze digitaal beluisteren via de kerkradio of het internet. Op deze manier gaat de Woordverkondiging, ook in deze tijd van zorgen, wel door.
Echter op 5 april, 19 april, 3 mei en 17 mei zijn er geen diensten vanuit Mookhoek. Er is dan één ochtenddienst vanuit Wijkgemeente Ichthus, uitgezonden vanuit Strijen. Zondag 5 april is er geen belijdenisdienst.

Ouderenpastoraat. Ook hierin volgen we het advies van de overheid om zeer terughoudend te zijn. Het pastoraat zal zo veel mogelijk telefonisch worden gedaan.
Jeugdwerk. Gaat de komende weken (t/m 31 mei 2020) niet door.
Catechese. Alle bijeenkomsten, voor zowel jeugd als volwassenen, komen te vervallen (t/m 31 mei 2020). De predikanten zullen overleggen m.b.t. de belijdeniscatechese.
Overig. Alle overige activiteiten in de kerken worden afgelast (t/m 31 mei 2020).
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.
Graag deze informatie delen, zodat zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte zijn.

We beseffen dat deze maatregelen ingrijpend zijn, maar voelen ons verantwoordelijk om deze keuzes te maken. Bovenal leggen we de zorgen rondom deze kwestie in Gods hand.
“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5:7).

Kerkenraden van de Hervormde Gemeente Strijen
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • vr 10 apr, 19:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Goede Vrijdag
 • zo 12 apr, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Eerste Paasdag
 • zo 12 apr, 18:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Eerste Paasdag

Strijensas

 • zo 12 apr, 18:00 uur
  Ds. J. Blom
  Eerste Paasdag

Mookhoek

 • vr 10 apr, 19:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Goede vrijdag/Heilig Avondmaal
 • zo 12 apr, 9:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Eerste Paasdag
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.