• Home
donderdag 15 november 2018 - Romeinen 8:3-4

Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest. -- Romeinen 8:3-4

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Zaterdag 1 december organiseren wij weer een patatavond in 'Salvatori': All you can eat-friet met piet. Tussen 17 en 20 uur kunt u voor €7,50 onbeperkt verse friet eten inclusief 1x snack en 1x frisdrank (kinderen t/m 15 jaar €5). U kunt zelf het tíjdstip kiezen wanneer u komt, maar reserveer wel even s.v.p. voor 26-11 bíj Wilma de Jong; telefoonnummer: 06-123 172 06 of 078-674 3623, e-mailadres: .
De opbrengst van deze patatavond is voor ons nieuwe gemeenteproject 'Aleh'. 'Aleh' is een organisatíe díe de zorg draagt voor kínderen met een ernstige meervoudíge handicap, zowel verstandelíjk als lichamelijk. Voor meer ínformatíe zie www.Aleh.nl

Nu precies een jaar geleden zat ik in Kampala, de hoofdstad van Oeganda, om vrijwilligerswerk te doen bij Agape World Ministries.
Agape [betekent: (naasten)liefde] is een christelijke organisatie die straatjongens opvangt en hen probeert te herenigen met hun families. Dit doen ze in twee fasen. De eerste fase is het ‘drop in’ centrum, een soort dagopvang en de tweede fase is het boyshome: een huis waar de jongens enkele maanden mogen wonen en opnieuw opgevoed worden zodat zij weer terug in hun familie geplaatst kunnen worden. Vorig jaar is er in de kerstnachtdienst gecollecteerd voor Agape en is er een fantastisch bedrag van €1.137,22 opgehaald. Nog heel hartelijk bedankt hiervoor! Inmiddels is het geld gebruikt om een kippenhok te bouwen en te vullen met ruim honderd kippen! De kippen zorgen ervoor dat de jongens iedere dag kunnen genieten van verse eieren en af en toe een lekker stukje vlees: een welkome afwisseling van de standaard maaltijd maïsmeel met bruine bonen wat ze minstens 10 keer per week eten. Namens Agape en mij persoonlijk nogmaals heel erg bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groet, Bram Viskil
 

28 November is er een toerustingsavond georganiseerd vanuit het jeugdwerk. Gemeentebreed willen we ons gaan verdiepen of het huidige jeugdwerk goed functioneert of dat er veranderingen moeten komen. Al geruime tijd zien we, dat het aantal jongeren dat het jeugdwerk bezoekt terugloopt. Er gaan verhalen dat straks een deel van het jeugdwerk moet gaan vervallen, omdat de jongeren niet meer te motiveren zijn.

Wij willen de jeugd behouden en hen iets aanbieden, passend bij deze tijd, maar niets tekort doend aan het Evangelie! En misschien zijn juist de ouders, de opa's en oma's, de vutters en bejaarden... Kortom de hele gemeente nodig om de jeugd er bij te laten blijven.

Cor Jan Matsinger wil deze avond met ons brainstormen hierover. Komt allen! In 2019 volgen er nog 2 avonden waar o.a. de HGJB en Cor Jan Matsinger bij betrokken zijn.
Hartelijk welkom op woensdag 28 november om 20.00 uur in Salvatori.
 

Op de pagina 'overige activiteiten' van wijk Ichthus stellen de werkzame predikanten in deze vacaturetijd zich aan u voor.

Op D.V. donderdag 15 november is er weer een koffieochtend van 10 uur tot 12 uur in het Verenigingsgebouw te Strijensas. Deze ochtend hoopt de heer Chris van Ballegooijen van het Strijens Museum iets te komen vertellen over Suze Groeneweg (het eerste vrouwelijke lid van de 2e Kamer).
Neemt u iemand mee die tot nu toe niet geweest is? Er is plaats genoeg! Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Deunhouwer, tel. 6741178.

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 18 nov, 10.00 uur
  Ds. S. Jumelet
 • zo 18 nov, 18.00 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Strijensas

 • zo 18 nov, 10.00 uur
  Prop. H. Boele

Mookhoek

 • zo 18 nov, 10.00 uur
  Ds. C. Hendriksen
 • zo 18 nov, 17.00 uur
  W. Bevelander
  Jeugddienst
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.