• Home
woensdag 08 juli 2020 - Romeinen 6:10

Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God. -- Romeinen 6:10

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

De kerkenraden zijn dankbaar voor de versoepelingen die de regering heeft doorgevoerd met betrekking tot samenkomsten in kerkgebouwen. Hierdoor is het weer mogelijk om vanaf zondag 5 juli met meer gemeenteleden samen te komen.
Voor de komende twee zondagen willen we nog gebruik maken van het reserveringssysteem zoals we ook de afgelopen weken gedaan hebben. Er wordt nagedacht over andere manieren van aanmelden. Voor de zondagen 5 en 12 juli kunt u zich dus weer telefonisch aanmelden.

Gemeenteleden die een dienst van wijkgemeente Ichthus willen bijwonen in Mookhoek of de Dorpskerk kunnen contact opnemen met ouderling L.P. Butter (tel 6743160) en gemeenteleden die een dienst van wijkgemeente 1 willen bijwonen in Strijensas of de Dorpskerk kunnen zich melden bij ouderling C.R. van Everdingen (tel 6747604).
Aanmelden kan telefonisch op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli tussen 18.30 uur en 19.30 uur.

Bij aanmelding zal u geïnformeerd worden over de regels die in acht genomen moeten worden. De diensten zullen ook digitaal uitgezonden blijven worden. Van harte hopen we op begrip en steun m.b.t. de stappen die we als kerkenraden hebben genomen.

We zien er naar uit om u en jou weer te ontmoeten, in de kerkgebouwen van ons dorp, onder de Verkondiging van het Woord!

Het toegestane aantal voor de verschillende kerken is door de kerkenraden als volgt geregeld:

  Strijensas: 45 personen.
  Mookhoek: 30 personen.
  Dorpskerk (wijk 1): 100 personen,
  Dorpskerk (wijk Ichthus): 50 personen en vanaf 19 juli 100 personen.

Om alles ordelijk en veilig te laten verlopen zijn de volgende zaken afgesproken:

 • Alle kerkgangers moeten gebruik maken van de hoofdingang.
 • Bij de deur staat de koster en een coördinator (kerkenraadslid) die mensen vraagt of ze gezondheidsklachten hebben.
 • Bij de deur worden de namen afgevinkt op de lijst van aangemelde gemeenteleden
 • Bij de ingang is desinfectiemiddel aanwezig waarmee de handen ontsmet moeten worden.
 • De koster wijst de zitplaats aan en bepaalt de looproute (hier kan niet over gediscussieerd worden). Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Gemeenteleden mogen niet in de bank bij het deurtje zitten (doorschuiven)
 • Tijdens de dienst zijn kerkdeuren (kruislings) open zodat er een goede luchtcirculatie is.
 • Gemeenteleden moeten uiterlijk 10 minuten voor de dienst aanwezig zijn.
 • In de kerk zijn geen Bijbels beschikbaar. Iedereen moet zijn of haar eigen Bijbel meenemen.
 • Collecte : U kunt uw gaven geven bij binnenkomst van de kerk.
 • Diensten worden ook digitaal uitgezonden (gemeenteleden zijn in principe niet beeld).
 • Er wordt in principe geen gebruik van het toilet toegestaan.
 • Na de dienst moet de kerk verlaten worden door de dichtstbij zijnde deur. Uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter. Deze regel geldt ook buiten het kerkgebouw.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep hervatten kerkdiensten.
Kees van Everdingen

 

Voor de bewoners van de Hoge Weide zal - zolang het niet mogelijk is om daadwerkelijk samen te komen - elke vrijdagavond om zeven uur de weeksluiting worden uitgezonden vanuit de ZEBO-studio.

De bewoners kunnen de weeksluiting via kanaal 1 op hun kamer ontvangen.
Overige belangstellenden kunnen meeluisteren via de webpagina van de ZEBO:
https://hervormdstrijen.nl/activiteiten/zebo/uitzendingen.
Achteraf downloaden en beluisteren van de weeksluiting is ook mogelijk vanuit het ZEBO-archief. De link hiervoor staat op de genoemde webpagina.

 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 12 jul, 18:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
 • zo 12 jul, 9:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Kinderdienst

Strijensas

 • zo 12 jul, 09:30 uur
  Prop. G.R. Mauritz

Mookhoek

 • zo 12 jul, 9:30 uur
  Ds. A.W.W. de Ruiter
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.