• Home

Diensten op afstand

 • Op afstand meekijken/-luisteren
  Locatie Audio Video
  Strijen Open Open
  Strijensas Open Open
  Mookhoek Open Open

  De links voor de audio werken alleen wanneer er wordt uitgezonden.
  Of kijk op de pagina 'Diensten op afstand' voor meer informatie over de mogelijkheden zoals het terugluisteren en -kijken van diensten.

 • Op afstand bijdragen aan de collectes

  In deze coronatijd, waarin we niet als gemeente kunnen samenkomen, kunt u toch uw collectebijdrage overmaken door te klikken op de grote groene knop hieronder of de QR-code te scannen. U wordt dan doorgeleid naar een betaalpagina waar u uw gift meteen via iDEAL kunt betalen. Een overzicht van het collecterooster vindt u hier.

   iDeal  QR-code

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • Als u gebruik maakt van de QR-code, dient u te kiezen voor de website en NIET voor de kerkgeld app. Als u zou kiezen voor de kerkgeld app ziet u foutmeldingen.
    

Inloggen

Veilige kerk
Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Het voormalig gemeentehuis van Strijen wordt geschikt gemaakt voor bewoning door vluchtelingen uit Oekraine. U heeft hierover kunnen lezen in het Kompas en in de huis aan huis bezorgde brief.
Aan de kerken is gevraagd om hulp van vrijwilligers; aan de hand van onderstaande ‘lijst’.  De gezamenlijke kerken van Hoeksche Waard Oost zijn hierover in gesprek, en we vragen hierover hulp en tips van de gemeente Piershil waar men al ervaring heeft.

Als diakenen kunnen we dit NIET ALLEEN!! Uw hulp is nodig voor deze mensen die door de oorlog moesten vluchten en vaak alles achter moesten laten. Natuurlijk is gebed om vrede en moed en troost het allerbelangrijkste. De praktische hulp is evenzeer belangrijk.

De hulp wordt gevraagd in de vorm van goederen (hierin speelt ook de rommelmarkt een grote rol) en tijd en aandacht. U bepaalt zelf of u deze hulp voor de korte of de lange(re) termijn wilt en kunt geven.
Er is behoefte aan het volgende (in willekeurige volgorde):
1. Gordijnstof (licht afsluitend) en mensen die gordijnen op maat kunnen maken of vermaken.
2. Fietsen voor volwassenen en kinderen. Tevens zou het mooi zijn als er mensen zijn die fietsen kunnen repareren.
3. Hulp bij het verstrekken van maaltijden bij ontbijt en lunch (7 dagen/week; 2 keer, ochtend en middag/dag). Als mensen worden opgevangen op de locatie krijgt men de eerste tijd maaltijden aangeboden. Hierbij is hulp van buiten nodig. Als de vluchtelingen zijn ingeschreven (een BSN-nummer hebben gekregen) en een bankrekening is geopend, krijgt men “leefgeld” en moet men zelf voor eten zorgen. De hulp van buiten (vrijwilligers) is dus alleen nodig totdat de vluchtelingen zijn ingeschreven.
4. Vrijwilligers die de vluchtelingen willen vervoeren naar “instellingen”, zoals b.v. ziekenhuizen e.d. Er zou een pool van dergelijke vrijwilligers worden kunnen worden opgezet. Er staat in principe een (wettelijke) kilometervergoeding tegenover. De Nederlandse overheid heeft een voorziening getroffen voor de vergoeding van ziektekosten van de vluchtelingen.
5. Opvang van kleine kinderen, die nog niet naar school gaan. Als de ouder werk kan vinden en de kinderen niet op de locatie kunnen worden opgevangen is opvang van kinderen buiten de locatie een mooie oplossing. Aantal op te vangen kinderen en voor hoeveel uren is nu nog onduidelijk, e.e.a. afhankelijk van welke vluchtelingen er komen.
6. Het helpen bij het geven van taalles.
7. Tolken.
8. Het organiseren/coördineren en/of meehelpen van activiteiten met kinderen tijdens de schoolvakanties.
9. Men zoekt werkgevers, die Oekraïners aan werk kunnen helpen.

Als kerkelijke gemeente kunnen we met elkaar wellicht ook dingen bedenken die niet in bovenstaande lijst voorkomen, maar die heel goed zouden kunnen werken voor de Oekraïense vluchtelingen om hen welkom te heten en voorlopig een plek in ons dorp en onze gemeente te bieden. We horen uw/jouw ideeën graag.

De diaconie wil alle ideeën en hulp graag coördineren, zodat er geen tijd en inzet verloren gaan. Heeft u al iets geregeld of bent u via de burgerlijke gemeente al betrokken dan horen we dat ook graag.

Spreek ons aan (in of buiten de diensten), bel of mail ons, of naar het algemene mailadres:

 

Klik op het bovenstaande plaatje voor meer info.
 

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen door veel buiten te organiseren dat het - gezien de huidige besmettingscijfers - door kan gaan.
We zijn op zoek naar extra hulp voor die dag. Aanmelden kan bij Melissa Roobol ().
Voor de vossenjacht die voor de middag in de planning staat moet je je net als vorig jaar weer opgeven bij Thera Groeneweg ().
Het koffiedrinken, de sing-in en BBQ hebben (voorlopig) vrije inloop en is (nog) geen aanmelding voor nodig.
Het exacte programma met tijden worden eind augustus via de afkondigingen, de beide wijk-apps, website, kerkblad en ZEBO vermeld.
 

De diensten van deze week:

Strijen

 • zo 14 aug, 09:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
 • zo 14 aug, 18:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Strijensas

 • zo 14 aug, 09:30 uur
  Prop. H.G. van Ingen

Mookhoek

 • zo 14 aug, 09:30 uur
  Dhr. Theo de Koning

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.