• Home
maandag 23 september 2019 - Romeinen 10:9-11

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. -- Romeinen 10:9-11

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u met dankbaarheid meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure met betrekking tot het voorgenomen beroep op ds. J.S. Telgenhof uit Hierden. Het beroep is 21-9 uitgebracht. Ds. Telgenhof heeft conform de kerkorde tot 12 oktober om een besluit te nemen over het beroep.
22-9 heeft ds. Telgenhof in onze gemeente 'gepreekt op beroep'. Na de dienst heeft hij de gemeente ontmoet in Salvatori. We mogen terugkijken op een gezegende dienst en een goede en open ontmoeting met elkaar. Op 1 oktober krijgen de dominee en zijn vrouw een rondleiding door Strijen, Strijensas en Mookhoek en ontmoeten zij ds. Doorneweerd en zijn vrouw. Die avond ontmoeten ze de kerkenraad en geledingen vanuit jeugdwerk, ouderenpastoraat.
We vragen u te bidden voor ds. Telgenhof en zijn vrouw dat ze antwoord van God mogen krijgen of ds. Telgenhof het beroep wel of niet aan kan nemen naar onze gemeente.
Als u de predikant en zijn vrouw een berichtje/kaart wilt sturen kan dat naar onderstaand adres: Waterstadboulevard 132, 3846JN Harderwijk of per e-mail: .

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 29 sep, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Jongerendienst
 • zo 29 sep, 18:00 uur
  Drs. P.M. van Dam

Strijensas

 • zo 29 sep, 18:00 uur
  Ds. A. van Vuuren

Mookhoek

 • zo 29 sep, 09:30 uur
  Dhr. A.J. den Besten
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.