• Home
zaterdag 19 september 2020 - Psalmen 111:9

Hij heeft aan zijn volk verlossing gezonden, Hij heeft zijn verbond voor eeuwig verordend; heilig en geducht is zijn naam. -- Psalmen 111:9

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Op D.V. woensdagavond 30 september 20.00 uur is er voor belangstellende gemeenteleden een informatieve bijeenkomst in de Dorpskerk. Na een woord van welkom zal er een uiteenzetting worden gegeven van de op handen zijnde werkzaamheden. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Het groot onderhoud start op 6 oktober en zal in meerdere fases worden uitgevoerd.  In het najaar zal voornamelijk de volledige mechaniek van het orgel worden nagezien, schoongemaakt en waar nodig verbeterd. Het orgel is in die periode niet bruikbaar.
In het voorjaar van 2021 zal nog gewerkt worden aan het optimaliseren van verschillend pijpwerk. In die periode is het orgel met name op zondag wel bruikbaar.
I.v.m. de huidige maatregelen rondom corona hebben we er voor gekozen de bijeenkomst (zonder consumpties) in de Dorpskerk te houden onder dezelfde condities als bij de kerkdiensten.
Aanmelden kan  vanaf maandag 21 september via de knop 'Orgelinfo-bijeenkomst' op deze website. Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk maandag 28 september. Ondanks deze beperking hopen we als commissie velen van u (maximaal 100) te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
De orgelrestauratiecommissie.
 

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus heeft in de vergadering van 8 september j.l. de volgende gemeenteleden benoemd:

Kerkrentmeester-niet ambtsdrager: Marc Looren, van Gaesbeekstraat 4
Diaken: Wim Troost, Hilsondusstraat 70
Jeugdouderling: Govert Voordendag, Oude Havenweg 4
Ouderlingen: Dik Schipper, Orion 1, Puttershoek
Marjo van der Vorm- van der Vinden, Schenkeldijk 123, 's Gravendeel
Jan van Westen, Steenplaats 44a.

Zij hebben tot 25 september om een besluit te nemen over hun benoeming.
Wilt u voor hen bidden om zegen om te beslissen?

 

Beste ouders en kinderen,

in overleg met de kerkenraad is besloten dat zondag 13 september a.s. de zondagsschool in Mookhoek weer mag starten. 
Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen is er een protocol opgesteld (klik op deze link). Wij willen vragen deze goed door te lezen.
Daarnaast zal er a.s. zondag een intekenlijst liggen waarbij wij vragen om naam, telefoonnummer en mailadres. Deze zullen wij uitsluitend gebruiken om contact op te nemen indien iemand positief getest is.

Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot zondag.
Zondagsschool Mookhoek

 

Met ingang van 6 september is er ook weer kinderoppas in de ochtenddienst van wijk Ichthus in Strijen beschikbaar. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u dit bij het reserveren vermelden.
We hopen de kinderen weer bij de oppas te zien!
 

Vanaf 2 september is het Kerkelijk Bureau weer geopend op woensdagochtend van 10.00-12.00 uur en donderdagavond van 19.00-21.00 uur.
De dinsdagochtend openstelling komt te vervallen.
 

De diensten van komende week:

Strijen

 • zo 20 sep, 09:30 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
  Heilig Avondmaal
 • zo 20 sep, 18:00 uur
  Ds. B. de Borst

Strijensas

 • zo 20 sep, 09:30 uur
  Ds. C. Doorneweerd

Mookhoek

 • Geen diensten

Voorlopig dient u te reserveren om een dienst bij te kunnen wonen. Klik hier om voor een dienst te reserveren.

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.