• Home

Diensten op afstand

 • Op afstand meekijken/-luisteren
  Locatie Audio Video
  Strijen Open Open
  Strijensas Open Open
  Mookhoek Open Open

  De links voor de audio werken alleen wanneer er wordt uitgezonden.
  Of kijk op de pagina 'Diensten op afstand' voor meer informatie over de mogelijkheden zoals het terugluisteren en -kijken van diensten.

 • Op afstand bijdragen aan de collectes

  In deze coronatijd, waarin we niet als gemeente kunnen samenkomen, kunt u toch uw collectebijdrage overmaken door te klikken op de grote groene knop hieronder of de QR-code te scannen. U wordt dan doorgeleid naar een betaalpagina waar u uw gift meteen via iDEAL kunt betalen. Een overzicht van het collecterooster vindt u hier.

   iDeal  QR-code

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen GoedDoen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente
  • Als u gebruik maakt van de QR-code, dient u te kiezen voor de website en NIET voor de kerkgeld app. Als u zou kiezen voor de kerkgeld app ziet u foutmeldingen.
    

Inloggen

Veilige kerk
Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

De functie van diaconaal rentmeester is een paar jaar geleden gecreëerd door de PKN. Zodat sommige specifieke taken ook gedaan kunnen worden door gemeenteleden die wel graag actief willen zijn in het besturen van de kerkelijke gemeente, maar geen kerkelijk ambt willen of kunnen bekleden.
Diaconaal-rentmeesters zijn leden van het college van diakenen die geen ambtsdrager zijn. De diaconaal-rentmeesters worden benoemd uit degenen die tot de gemeenschap van de gemeente behoren. Diaconaal-rentmeesters kunnen dus (doop- en belijdende) leden, gastleden of vrienden zijn. De naam van de diaconaal-rentmeester wordt voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen.
Diaconaal-rentmeesters kunnen in de gemeente niet tegelijkertijd een ambt dragen en kunnen evenmin tegelijkertijd kerkrentmeester en diaconaal-rentmeester zijn. (www.pkn.nl)
In onze gemeente is ervoor gekozen de diaconaal rentmeester toe te voegen aan het college van diakenen om de taak van penningmeester uit te voeren. De diaconie is erg blij dat Martin Siegersma deze taak op zich wil nemen. De taak van penningmeester is door het toenemend aantal regels van uit PKN en belastingdienst geprofessionaliseerd. Binnen het huidige college voelde niemand zich bevoegd of bekwaam deze taak naar behoren uit te voeren. Met de benoeming van Martin Siegersma kan de huidige penningmeester deze taak overdragen en op dit vlak genieten van een welverdiende rust.
Martin Siegersma zal binnenkort formeel benoemd worden tijdens een kerkdienst uitgaande van wijkgemeente 1, nadere informatie omtrent datum en tijd volgen nog.
 

Vanwege de aanstaande wijzigingen van kerkdiensten zijn er ook wat veranderingen nodig bij het koffie drinken na de dienst op zondag.
De data en tijden zijn t/m eind maart als volgt: Er is op de zondagen om 10 uur koffie in Salvatori, ongeacht welke wijk de vroege of de tweede dienst heeft.
De mensen die de dienst van 11 uur willen bezoeken, kunnen zodoende toch gezamenlijk koffiedrinken maar dan voorafgaand aan de kerkdienst, en de mensen die de dienst van 9 uur bezoeken, sluiten na afloop van de dienst aan. Zo kan er met recht: gezamenlijk koffie worden gedronken. Dit geldt voor zondag 1 januari (tevens nieuwjaarwensen), zondag 12 februari en zondag 12 maart.
Daarna vervolgen we het schema zoals gebruikelijk en wordt er gezamenlijk koffiedrinken georganiseerd na de ochtenddiensten van 16 april, 21 mei, 25 juni, 24 september, 29 oktober en 26 november.
Uiteraard alles onder het voorbehoud van Jakobus 4: 'Zo de Here wil zullen wij leven en dit of dat doen.' Wij hopen op goede ontmoetingen en gesprekken onder de koffie. Vergeet u niet zich aan te melden om te helpen?
 
Wat niet verandert is de hulp van gemeenteleden die helpen bij inschenken, bijschenken, opruimen en afwassen. U kunt zich hiervoor aanmelden (per zondag of voor een aantal zondagen tegelijk) bij Marga Moret of Conny van Melick, liefst via WhatsApp 06-43647018 of 06-33945041 maar persoonlijk mag natuurlijk ook.
 

Op basis van het weloverwogen advies van het College van Kerkrentmeesters worden in verband met de hoge energietarieven enkele maatregelen ingevoerd.

De belangrijkste zijn:
De kerkgebouwen van Strijensas en Mookhoek worden van 1 januari t/m 31 maart 2023 niet gebruikt.
In de Dorpskerk worden dan 4 diensten per zondag gehouden: ochtenddiensten om 09:00 en 11:00 en middagdiensten om 16:00 en 18:00. Deze diensten worden afwisselend door de beide wijken ingevuld.

Meer informatie kunt u vinden in het document, wat via de volgende link te lezen is: [link document].
 

De diensten van deze week:

Strijen

 • zo 5 feb, 09:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Heilig Avondmaal
 • zo 5 feb, 11:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof
 • zo 5 feb, 16:00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Heilig Avondmaal
 • zo 5 feb, 18:00 uur
  Ds. J.S. Telgenhof

Strijensas

Mookhoek

 • Geen diensten

Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.