Dit project is in het voorjaar van 2014 beëindigd.

Op dit moment is er vanuit de kerkenraad geen initiatief om dit project opnieuw leven in te blazen.

Als u lezer, inwoner van Strijen, iets op dit terrein zou willen betekenen binnen het verband van onze Hervormde Gemeente Strijen, voelt u zich dan a.u.b. vrij om hierover contact met ons op te nemen.

Stuurt u dan een mail aan: .

Hieronder kunt u de historie van dit project lezen.

Of en wanneer er een vervolg aan dit project wordt gegeven, kunt u dan op deze pagina terugvinden.


Begin van dit project was in 2008.

Het Evangelisch Werkverband heeft als één van de activiteiten binnen de Protestantse Kerk in Nederland het project 
"Kerk in de buurt" opgezet. 

De achterliggende gedachten bij het project zijn: 
-"de kerk leert de buurt kennen en de buurt leert Jezus kennen" 
-"de mensen uit de buurt leren elkaar beter kennen"

Tijdens de 1e bijeenkomst van de Strijense werkgroep is de Binnensingel gekozen als pilot-project. 
Na een aantal toerustingavonden (o.l.v. ds. Tadema) is, nadat de buurt huis-aan-huis een brief gekregen had met informatie over "Kerk in de Buurt", een enquête uitgedeeld aan de bewoners van de Binnensingel. 
Na een aantal weken is de enquête opgehaald of ingeleverd. De vragen zijn door de meeste mensen erg zorgvuldig en open ingevuld. Slechts een aantal personen wilde niet meewerken aan de enquête. 
De uitkomsten van de enquête zijn plenair in kaart gebracht en op te vragen bij .

2009

Na de zomervakantie in 2009 zijn de bewoners van de Binnensingel weer aangeschreven. In deze brief werden de Alpha-cursus, "oppas" en "vervoer" aangeboden. Tevens werd gevraagd wie er hulp wilde aanbieden.
Er is niet gereageerd op deze brief.

Half december 2009 zijn de Kerstecho's uitgedeeld aan de bewoners van de Binnensingel. Er is bij ieder huis aangebeld, waarna de Echo werd aangeboden. Een bijgevoegd geboortekaartje ("Het is een Jongen!" over de geboorte van Jezus) zorgde voor een spontaan gesprekje en/of enthousiaste reacties. 
Op dit kaartje stond ook de uitnodiging voor de diensten in de kerk; tevens werd aangeboden dat mensen contact op konden nemen met "Kerk in de buurt" wanneer zij niet alleen naar de kerk wilden of konden. Van dit aanbod is geen gebruik gemaakt. 
De werkgroep wil in de toekomst vaker themanummers van de Echo uitdelen. Ook het Paasnummer van de Echo is huis aan huis verspreid.

Met een aantal bewoners is contact geweest over persoonlijke situaties. 

2011

Op 20 april 2011 is door een aantal leden van de commissie de Paasecho uitgedeeld.  Dit uitdelen werd vooraf gegaan door gebed in huize Verblaauw; ds. van de Woestijne bad om een zegen over de ontmoetingen en gesprekken.
In combinatie met een overzicht van de kerkdiensten tijdens het Paasweekend is het blad aan de bewoners aangeboden; bij sommige voordeuren ontstond een gesprek.

In september 2011 is begonnen aan het voorbereiden van een groothuisbezoek voor de bewoners van de Binnensingel.
De voorbereidingen mondden uit in een daadwerkelijke bijeenkomst in huize Geneuglijk; met 8 bewoners werd het thema 'vol van hoop' besproken aan de hand van een korte inleiding en een opdrachtvel met kernwoorden. 

In de weken voor Kerst werd de Echo opnieuw uitgedeeld; ook dit keer werd de informatie over kerkdiensten bijgevoegd. 
Wegens omstandigheden vond t uitdelen niet op 1 avond plaats, maar gingen de commissieleden op pad waneer dit hen uitkwam.

2012

In de week voor Pasen 2012 is de Paasecho uitgedeeld; hierbij werd tevens een narcis aangeboden en wanneer de bewoners niet thuis waren werd een kaart toegevoegd. Bij een aantal voordeuren werd het blad enthousiast ontvangen als leuk gebaar van de kerk; soms ontstond er een fijn gesprek en soms werd er afwijzend gereageerd.

Inmiddels heeft het 2e groothuisbezoek plaatsgevonden in huize de Koning. Het was opnieuw een fijne avond waarop aan de hand van stellingen over het thema "Liefde" werd gesproken. 
Tussen een aantal bewoners van de Binnensingel vond een (hernieuwde) contactlegging plaats.
Daarnaast heeft een echtpaar zich aangemeld om mee te helpen bij Kerk-in-de-buurt activiteiten in de Binnensingel.

Met een aantal bewoners/gezinnen is contact geweest in verband met hun persoonlijke situatie; zoals bijv. ziekenhuisopname en het vervoer om op bezoek te kunnen bij het gezinslid.

In een andere straat van wijkgemeente Ichthus is inmiddels een start gemaakt met de organisatie van het groothuisbezoek als start van het Kerk-in-de-buurt- werk; het is bekend in welk huis dit kan plaatsvinden; na de zomervakantie zal een aantal bewoners worden uitgenodigd.

December 2012

Op 13 december zijn de commissieleden weer op pad gegaan in de Binnensingel; daarbij geassisteerd door een aantal enthousiaste bewoners.
We zijn de avond begonnen met gesprek en gebed; hierna zijn we de straat gegaan.
Huis aan huis is de Kerstecho, met de info van alle diensten rondom Kerst uitgedeeld; we hebben de mensen van harte uitgenodigd voor het bijwonen van (een van) deze diensten.
Er is ook een DVD met de film 'Woodcarver' uitgedeeld aan de bewoners. Dit is een DVD met de Kerstboodschap, gemaakt voor de actie "Waarom Kerst?"
We kregen vaak te horen wat er betaald moest worden voor de DVD maar deze was uiteraard gratis!
We hopen en bidden dat mensen geraakt zijn door de Kerstboodschap in de Echo en op de DVD.
We kijken in ieder geval opnieuw terug op fijne ontmoetingen in de Binnensingel.

Wanneer u denkt: "Dit is iets voor mijn straat" of "ik wil helpen" of "ik wil er meer over weten", neemt u dan contact met iemand van de werkgroep op! Of kijk op Kerk in de Buurt

Voorjaar 2013

Op 26 maart hebben we met 6 personen de Paasecho en een verrassingsdoosje met 2 paaseitjes erin rond gebracht in de Binnensingel. We zijn bij fam. Verblauw bij elkaar gekomen om een zegen over de ontmoetingen te vragen.
Over het algemeen werden we vriendelijk ontvangen; sommigen wezen ons aanbod op een vriendelijke manier af
('geef het maar aan iemand die gelooft, want ik heb niets met het geloof') maar over het algemeen waren e mensen blij verrast om zomaar iets te krijgen.
Met een aantal bewoners werden fijne gesprekjes gevoerd.
Hieronder de tekst die in het doosje was afgedrukt; als het doosje werd opengevouwen stond deze tekst in de vorm van een kruis:

Een klein doosje.... met groot nieuws! Cadeaus komen pas tot hun recht als je ze uitpakt. Zo is het ook met het Goede Nieuws van Jezus Christus. Het is een prachtig cadeau! Jezus herstelt de relatie tussen God en mensen. Door Zijn dood en opstanding geeft Hij eeuwig leven. Dat is het cadeau van God voor jou! Pak jij het uit?

De Strijense werkgroep "Kerk in de buurt" bestaat uit de volgende personen: 
Arie Bouman 
Marijke Hoogerwerf 
Nico Moret 
Bea Verblaauw 
Rianne van der Heijden (secr.)