De Alpha-cursus wordt gehouden op de donderdagavonden. Inloop vanaf 18.30 uur; de maaltijd begint om 18.45 uur. We sluiten om ongeveer 21.45 uur af.

De cursus wordt gegeven aan de hand van het boekje "Een kwestie van leven" van Nicky Gumbel. 
Het ISBN-nr. is 90-6067-746-3.

Een beknopt cursusboekje wordt gratis aangeboden; het uitgebreide boek kun je zelf kopen, maar is niet noodzakelijk.

Hieronder vind je de planning voor de alpha-cursus seizoen 2017.

Planning alpha-cursus 2017