Sinds 1996 gingen er vanuit de Hervormde Gemeente van Strijen jongeren op pad met World Servants.
De eerste 8 jaar fungeerde René de Man als coördinator, de volgende jaren tot heden trok/trekt Reth Bouman de kar.
De groepsgrootte varieerde in die 18 jaar behoorlijk: van 2 tot 14 jongeren.
Maar of de groep nu veel of weinig deelnemers telde, dankzij een meelevende, gulle gemeente lukte het altijd om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.

World Servants in het kort

World Servants is een christelijke organisatie die door het meebouwen aan scholen, klinieken, sanitatieprojecten en woonhuizen wil bijdragen aan structurele armoedebestrijding.
In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg.
De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit.
World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers op pad te sturen en fondsen te werven voor de projecten.
In dertien verschillende ontwikkelingslanden gaan groepen jongeren en volwassenen uit Nederland drie weken samen met de plaatselijke bevolking aan de slag.
Een gebouw wordt op initiatief van en in samenwerking met de lokale mensen gerealiseerd en wordt samen met een lokale organisatie opgezet.

Door de bijzondere samenwerking met de lokale bevolking, de vele indrukken en het samenwerken in een groep, worden de deelnemers zelf ook opgebouwd.
Het motto van World Servants is dan ook: "bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander".

Als jij (tussen 16 en 30 jaar) er oren naar hebt om op pad te gaan met een World Servants groep, kijk dan 'es op www.worldservants.nl of vraag info bij Reth Bouman (tel. 6744354). Wacht er niet te lang meer mee!