Het doel van de evangelisatiecommissie is mensen Jezus Christus te laten ontmoeten.

We willen iedereen bereiken, degene die nog nauwelijks iets over het evangelie heeft gehoord, maar ook degene die er wel mee is opgegroeid en de weg is kwijt geraakt.
Om dit te bereiken hebben we allerlei activiteiten, maar we werken ook aan toerusting en ondersteuning van gemeenteleden zodat ieder op zijn eigen plaats een evangelist kan zijn.
 
De diverse activiteiten die de evangelisatiecommissie organiseert of waaraan zij medewerking verleend, zijn o.a.:
 
VakantieBijbelKlub in voor- en najaarsvakantie (voorheen Kinderochtenden)
In de meeste korte vakanties wordt geprobeerd een ochtend te organiseren voor kinderen in de lagereschool-leeftijd. De ochtenden bestaan uit erg gezellige en leuke spellen, zingen en Bijbelse ontmoeting op een eenvoudige wijze.
 

VakantieBijbelKlub in de zomervakantie

In de zomervakantie wordt er een driedaagse VakantieBijbelKlub georganiseerd, ook weer voor kinderen in de lagereschool-leeftijd. Dit zijn drie dagen van gezellig met elkaar bezig zijn. De vakantie-bijbelclub wordt afgesloten met een speciale kinderkerkdienst op zondag. Kijk hiervoor ook op de pagina: VakantieBijbelKlub
 

Activiteiten in of rond de kerk tijdens jaarmarkten

Tijdens de jaarlijkse herfstmarkt in Strijen, begin september, is de kerk de hele dag open en worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Tijdens de Sasse-dorpsfeesten, eind juni, is de kerk van Sas altijd open en zijn er mensen aanwezig om u het een en ander over de kerk te vertellen.
Tijdens de wintermarkt, half december, is de kerk in Strijen open en worden er diverse activiteiten gehouden.
 

Youth Alpha cursus

Elke winter  wordt er in Mookhoek een Youth-alpha cursus georganiseerd. De doelgroep is jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Kijk hiervoor ook op de pagina: Youth Alpha.
 

Alpha Cursus en Alpha vervolg, ook wel Beta cursus genoemd

Elk najaar wordt er in Strijen een Alpha Cursus gehouden. De cursus is voor alle leeftijden. Iedereen die graag iets meer over het geloof in Jezus Christus wil weten is daar hartelijk welkom. De cursus begint half september en duurt ongeveer tot begin december. Kijk hiervoor ook op de pagina: Alpha-cursus
 

Kerstnachtdienst

Elk jaar wordt er op kerstavond een kerstnachtdienst georganiseerd. In deze dienst wordt er veel gezongen, koren werken mee, zijn er diverse solisten en is er een korte meditatie. De kerstnachtdienst begint om 21.00 uur.
 

Evangelisatiediensten

Speciale evangelisatiediensten waarin geprobeerd wordt de drempels zo laag mogelijk te leggen. Muzikale medewerking wordt verleend door praisebands, gospelkoren en/of solisten. Twee maal per jaar wordt er een evangelisatiedienst in Strijen-dorp en in Mookhoek gehouden. Eén maal per jaar, op 1e pinksterdag wordt er in Mookhoek een hagedienst georganiseerd. Dit wordt gedaan op het grasveld bij de kerk in Mookhoek.
 
Heeft u ideeën, suggesties, opmerkingen of vragen, mail ons dan op het navolgende e-mailadres: