In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood: ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Een overzicht van de doelen van deze collecte kunt u hiernaast openen: [overzicht 1e collecte].

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters heeft een vaste bestemming: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte - eveneens voor de kerkrentmeesters - heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Een overzicht van de doelen van deze collecte kunt u hiernaast openen: [overzicht 3e collecte].

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee worden de zendingswerkers ondersteund die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Hoe u kunt bijdragen aan de collectes, kunt u hier lezen: [bijdragen].