In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor november en december 2022 hebben de volgende bestemming:

Zondag 6 november: Zending - najaarscollecte

Zondag 13 november: Stichting MOZ Kids

De in 2010 opgerichte Stichting MOZ Kids heeft als visie: ‘Een toekomst realiseren voor weeskinderen en door hun ouders verlate kinderen en vanuit Nederland het verschil voor hun te maken.’ Stichting MOZ Kids is een christelijke non-profit organisatie. Momenteel zijn er 3 weeshuizen met 44 kinderen. Ook is men bezig om scholen in Mozambique te starten. Een kernwoord van de Stichting MOZ Kids is ‘liefde’. Want liefde is het enige dat vermenigvuldigt als je het deelt.

Zondag 20 november: Tassenactie

Het zal niemand in Strijen zijn ontgaan dat de boodschappen enorm in prijs zijn gestegen. En als je dan moet rondkomen van een uitkering, zie je erg op tegen de feestdagen, omdat je niets bijzonders in huis kunt halen. Via de gemeente hoort de Diaconie waar dan een tas met boodschappen meer dan welkom is. Ook dit jaar wil men weer zo’n 100 tassen vullen i.s.m. Albert Heijn. Er is gebleken dat de actie meer dan nodig is en erg wordt gewaardeerd.

Zondag 27 november: HVD – kersttasjes

De oudere bewoners van ons dorp ontvangen regelmatig, als het op prijs wordt gesteld, bezoek van één van de dames van de Hervormde Vrouwendienst HVD. Een bloemengroet bij een huwelijksjubileum of bij ziekte. Maar de dames doen veel meer: kraambezoek, nieuw-ingekomenen begroeten en helpen bij de Opwarmdagen. Met Kerst ontvangen de ouderen een tasje met heerlijke producten om de kerstdagen enigszins te verlichten, zeker als je alleen bent. Helpt u mee om deze traditie in ere te houden?

Zondag 4 december: Vluchtelingen Strijen
 
Het zal niemand in ons dorp ontgaan zijn dat er in het voormalige gemeentehuis vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. Niemand weet hoe lang ze in ons land moeten verblijven. En als het al vrede wordt, kan niet iedereen terug omdat de woonplaats is vernietigd. Vanuit de Hervormde Gemeente zijn er ook vrijwilligers actief  om daadwerkelijk deze mensen te ondersteunen. Wellicht kunnen we rond de Kerstdagen iets voor ze betekenen. Doet u mee? De opbrengst van de offerbekers op de Avondmaalstafel is eveneens voor dit doel bestemd.
 
Zondag 11 december: SDOK
 
SDOK staat voor “Stichting De Ondergrondse Kerk.” SDOK zet zich in voor christenen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Men staat wereldwijd naast vervolgde christenen en roept christenen in Nederland op tot verbondenheid met hen. In India werd de pastor Peter Paul belaagd door een groep van 150 moslims. Hij werd mishandeld en zijn huis werd geplunderd. Toen de politie arriveerde werd Peter Paul gearresteerd en gedagvaard voor ‘het verstoren van de harmonie in de gemeenschap’ omdat hij christelijke boeken aan moslimkinderen had gegeven. Hij werd gedwongen te verhuizen.
 
Zondag 18 december: Timon
 
Timon heeft meerdere locaties in ons land. Onder andere in Utrecht en Rotterdam. Dat zijn opvanglocaties, begeleidingscentra of woongroepen. Reload is een behandelgroep voor jongeren. Iedere jongere heeft een eigen slaapkamer. De woonkamer, keuken en badkamer worden gedeeld. Een jongere kan maximaal een jaar bij Reload wonen. Sommigen gaan terug naar huis, anderen stromen door naar een groep waar verder wordt gewerkt aan zelfstandigheid. 
 
 
Zaterdag 24 december:  (Kerstnachtdienst)
 
Kerstnachtdienstcommissie bepaalt de bestemming voor de collecte. 
 
Zondag 25 december (Eerste Kerstdag) en maandag 26 december (Tweede Kerstdag):Kansarme jongeren in Rwanda – gemeenteproject
 
Dit project gaat uit van de GZB. De lokale kerk in Bweyeye in Rwanda vraagt om kansarme jongeren te ondersteunen om een vak te leren. Ze ontvangen een beurs van € 120 en krijgen eenvoudige trainingen op het gebied van naaien, timmeren en metselen. De jongeren bouwen op deze manier aan een betere toekomst voor zichzelf en hun families. Let op de komende acties, die worden georganiseerd om dit project te steunen. 
 
Zaterdag 31 december (Oudjaar): Hulp eigen gemeente
 
Zonder dat de medemensen dit weten, kan de ( financiële) nood soms erg hoog zijn. Toch komt het de wijkouderling of de predikant ter ore. Wij zijn dankbaar dat de Diaconie dan in staat is om deze gemeenteleden de helpende hand toe te steken. Middels bonnen of het betalen van een rekening of het abonnementsgeld voor de sportvereniging helpt men deze dorpsgenoot. Deze hulp is hard nodig en wordt zeer gewaardeerd.