Wanneer er binnen de gemeente een vraag is voor medewerkers voor een bepaalde activiteit dan zullen we dit op deze pagina plaatsen. Of als u/jij zelf wil aanbieden ergens aan mee te werken, dan kan je dit ook aan ons doorgeven.

Deze pagina wordt gevuld met vragen vanuit beide wijkgemeenten. Voor wijk 1 is Bart van der Sluijs contactpersoon en voor wijk Ichthus is Nico Moret contactpersoon, maar wij zullen uw vragen gewoon met elkaar delen indien dit nodig is.


Nog even en dan is het weer zomervakantie! Op 8, 9 en 10 augustus is er dan natuurlijk ook weer de Vakantie Bijbel Klub. Kom je ook luisteren naar de bijbelverhalen, knutselen en naar de poppenkast kijken? Het thema is deze keer 'Tel maar mee!'

We zijn ook op zoek naar vrijwilligers en muzikanten. Wil je komen helpen? Meld je dan aan via vbk@hervormdstrijen.

Vraag geplaatst op 28 juni 2023.


Voor het onderhoud van het plantsoen bij de dorpskerk en Salvatori zoeken wij mensen die dit kunnen/willen doen. Het betreft voornamelijk in het voorjaar het snoeien van de bossage.

Wil je ons hierbij helpen, neem dan contact op met Wim Troost: 06-51497707

Vraag geplaatst op 21 juni 2023.


Medewerker voor de techniek wijk Ichthus Strijen en Mookhoek gezocht.

Wil je ons hierbij helpen, neem dan contact op met Nico Moret 0643647018, bellen WhatsApp.

Vraag geplaatst op 23 maart 2023.