Wanneer er binnen de gemeente een vraag is voor medewerkers voor een bepaalde activiteit dan zullen we dit op deze pagina plaatsen.
Of als u/jij zelf wil aanbieden ergens aan mee te werken, dan kan je dit ook aan ons doorgeven.
Deze pagina wordt gevuld met vragen vanuit beide wijkgemeenten.
Voor wijk 1 is Bart van der Sluijs contactpersoon en voor wijk Ichthus is Nico Moret contactpersoon.
Maar wij zullen uw vragen gewoon met elkaar delen indien dit nodig is.