Op 8 mei zijn onderstaande ambtsdragers:
Herbevestigd: ouderlingen Willem Barth, Corrie van Houwelingen, Nico Moret.
Bevestigd: ouderlingen Anthon van Doorn, Bert Priem, Wilko Vergeer;
Diakenen: Bas Boender, Maarten Butter, Cora Fortuin-Kamp;
ouderling-kerkrentmeester Peter Bouman;
ouderling met speciale opdracht namenlijk voorzitter AK, Paul van der Vorm.
Afscheid van: ouderlingen Leen Butter, Danja Driesse-Driesse;
diakenen Melis Duimelaar, Marcel Koster, Dave Remijnse;
ouderling-kerkrentmeester Bert Hofman.
Danja Driesse blijft gemeentelid met speciale opdracht namenlijk scriba van de wijkkerkenraad Ichthus.