Vergaderrooster 2015

Moderamen Jeugdraad
Dinsdag  2 juni Woensdag 24 juni* (primus + secundus)
Maandag 7 september

Dinsdag 22 september

Dinsdag 17 november Woensdag 2 december**
*    Deze vergadering moet voor de AK vergadering van 1 juli plaatsvinden i.v.m. de projectkeuze.
** Deze vergadering moet na de AK vergadering van 18 november
  plaatsvinden i.v.m. bekendmaking begroting.