in de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte, voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming, voor het ondersteunen van mensen in nood, ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte, voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat.
Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte, eveneens voor de kerkrentmeesters, heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de hervormde gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 
Het doel van deze collecten wordt hieronder verder in het kort toegelicht.

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen, hiermede wordt de zendingswerkers ondersteund, welke mede namens onze gemeente zijn uitgezonden.
Zij werken op verschillende plaatsen in het Midden Oosten, Afrika en Europa.

De diaconale collecten voor de maanden oktober, november en december 2019 hebben de volgende bestemming:

6 oktober - Jaffa project
Omdat het deze zondag Israëlzondag is, collecteert de diaconie voor het Jaffa project. Deze stichting die volledig op vrijwilligers steunt werft fondsen voor het Jaffa instituut in Jeruzalem. Dit instituut ondersteunt alleenstaande kinderen, gezinnnen en overlevenden van de Shoah met raad en daad, een luisterend oor, voedselpakketten en nog veel meer. Het uiteindelijke doel is kinderen te laten opgroeien zonder haat en met goede toekomst mogelijkheden in Israël.

13 oktober - Algemene diaconale doeleinden
Deze term is een brede omschrijving van alle taken die de diaconie heeft, zowel plaatselijk als landelijk.  De plaatselijke diaconie wil graag ondersteuning in de breedste zin van het woordt bieden aan alle inwoners van Strijen.  De diaconie kan hierbij een beroep doen op de expertise van de PKN.

20 oktober - Stichting H.O.E.
Deze stichting ( HUlp Oost Europa) is ons nog wel bekend van de gemeente brede actie van 2017/2018. Onder leiding van stichting HOE zijn een aantal gemeente leden daadwerkelijk naar Servie geweest. Het was een mooie tijd. U begrijpt dat de activiteiten van stichting HOE doorgaan en daarom collecteert de diaconie voor deze stichting.

27 oktober - Inloophuis de Brug
Aan het Spui, bij de Gereformeerde Kerk wordt elke vrijdag morgen open huis gehouden voor alle inwoners van Strijen die behoefte hebben aan menselijk contact. Er wordt koffie/thee geschonken, de vrijwilligers bieden een luisterend oor en door het onderlinge contact wordt er een band opgebouwd en eenzaamheid bestreden. De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de bestrijding van de onkosten: verwarming, koffie, thee etc. Het inloophuis wordt in wisselende samenstelling bemand door vrijwilligers van zowel de Hervormde Gemeente als de Gereformeerde Kerk.

3 november - Najaarszendingscollecte
De diaconie volgt het landelijk collecte rooster.

10 november - Wycilffe bijbelvertalers
"Iedereen de Bijbel beschikbaar stellen in de eigen taal."  De Wycliffe bijvelvertalers willen graag harten en levens veranderen door het aanbieden van de Bijbel in de taal die hen na aan het hart ligt. De diaconie collecteert graag voor dit prachtige werk.

17 november - Armoede in eigen gemeente
De diaconie probeert mensen uit de gemeente Strijen op allerlei manieren te helpen. Dit gebeurt bijna altijd 'in stilte'. Ook in Strijen is sprake van 'verborgen armoede' en kunnen kinderen geen verjaardagsfeestje geven of niet meedoen aan activiteiten omdat dit geld kost. Of er is geen financiele ruimte voor extra boodschappen bij een verjaardag. De diakenen bieden soms ook letterlijk een helpende hand, zij doen dit graag. De opbrengst van deze collecte is bedoeld om de ondersteuning van mensen die leven onder het financiele minimum te bekostigen.

24 november - Stichting De Hoop in Dordrecht
Deze stichting is u allen wel bekend. Sommige gemeenteleden hebben persoonlijk ervaren wat dit mooie werk kan doen in levens van mensen. 

1 december - De Herberg
In dit pastoraal diaconaal centrum wordt aandacht geboden, naast een geopende Bijbel in een rustige omgeving (Oosterbeek). Mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben bij tegenslagen in het leven kunnen hier terecht. Met deze collecte wil de diaconie bijdragen aan de kosten die gemaakt worden om dit centrum en de hulp in stand te houden.

8 december - Actie minima / tassenactie
In de dure decembermaand probeert de diaconie de mensen die dit het meest voelen in de portemonnee te ondersteunen. Met hulp van vrijwilligers en medewerking van een plaatselijke supermarkt worden tassen gevuld met dagelijkse boodschappen en gebracht bij mensen die op of onder het bestaansminimum moeten leven. Het wordt voor de diaconie wel steeds moeilijker deze mensen op het spoor te komen, dus als u iemand (of een gezin) weet waar deze gevulde tas kan helpen, horen we dat graag van u.

15 december - Werelddiaconaat
De diaconie draagt de opbrengst van deze collecte af aan de PKN - Kerk in Actie. Samen met alle PKN-gemeenten ondersteunen we op deze manier het werelddiaconaat. De PKN coördineert dit werk.

22 december - Adoptie kinderen Woord en Daad
Via de stichting Woord en Daad heeft de diaconie 12 kinderen in financiele adoptie. We krijgen ook af en toe een brief van deze kinderen.  De verschillende onderdelen van het jeugdwerk (Zondagsschool, kindernevendienst en Adriël) schrijven dan een brief terug.

24 december - Kerstnachtdienst
De opbrengst van de collecte in de kerstnachtdienst is voor een diaconaal doel, maar de kerstnachtdienstcommissie bepaalt waar de opbrengst naar toe gaat.

25 december - Nog niet bekend
De diaconievergadering moet nog besluiten over deze collecte.

29 december - HGJB
De opbrengst van deze collecte gaat naar deze welbekende stichting. Ook in onze Hervormde Gemeente wordt dankbaar gebruik gemaakt van het materiaal en de expertise van de HGJB.

31 december - Oudjaarscollecte
Traditiegetrouw is de opbrengst van de enige collecte in de oudjaarsdienst voor de kerkrentmeesters.