In de diensten worden drie collecten gehouden, te weten één voor de diaconie en twee voor de kerkrentmeesters.

De eerste collecte voor de diaconie heeft steeds een bijzondere bestemming: voor het ondersteunen van mensen in nood; ver weg in de wereld of dichtbij in eigen land of gemeente. 
Het doel van de collecte wordt hieronder verder omschreven.

De tweede collecte voor de kerkrentmeesters, heeft een vaste bestemming namelijk: Eredienst en pastoraat. Uit de opbrengsten worden onder andere de salarissen van predikanten, organisten en kosters betaald.

De derde collecte eveneens voor de kerkrentmeesters heeft een wisselende bestemming, maar is meestal ten bate van het onderhoud en beheer van de kerkelijke gebouwen. Ook worden met deze collecten de bijzondere verplichtingen van de Hervormde Gemeente bekostigd. Dit zijn bijvoorbeeld: plaatselijk jeugdwerk, catechesewerk en afdrachten aan de landelijke kerk. 

Bij de uitgangen van de kerken hangen zendingsbussen. Hiermee wordt de zendingswerkers ondersteund, die mede namens onze gemeente zijn uitgezonden. Zij werken op verschillende plaatsen in Zuid-Azië en Afrika. Verdere informatie is te vinden onder Evangelisatie\Zendingscommissie.

Bijdragen aan de collecte voor de diaconie kan via de groene collectezak die bij de ingang van de kerk is geplaatst. Ook de digitale bijdragen via de websiteworden zeer op prijs gesteld. De collectedoelen worden genoemd in de dienst. U kunt uw bijdrage storten op de betreffende rekeningnummers. Via de SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) wordt uw bijdrage voor de 1e collecte dan bijgeschreven op de rekening van de diaconie.
In deze verwarrende tijd van afstand houden en veel minder onderling contact heeft de diaconie besloten de komende tijd vaker te collecteren voor lokale en plaatselijke organisaties en eigen commissies. Hiermee proberen wij te ondersteunen dat de alternatieve manieren van gemeente zijn en de ondersteuning van de minima zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Wij hopen dat u onze keuze hierin kunt waarderen. De zendingscollectes blijven wel op de geplande data doorgaan, wij volgen hiermee het landelijke rooster van de PKN.
Het collecte rooster op de site wordt met regelmaat bijgewerkt om u zo goed mogelijk te informeren.


Uw bijdrage voor de eerste collecte kunt u overmaken aan het algemene rekeningnummer van de diaconie NL07RABO0361800908 onder vermelding van het collectedoel.


De diaconale collecten voor mei en juni 2023 hebben de volgende bestemming:

Zondag 7 mei: Stichting Hand
 
Wie kent ze niet de mensen van stichting Hand! Zo’n 20 vrijwilligers zijn actief aan het Spui in Strijen. Beneden is men druk bezig in de garage om auto’s klaar te maken. Soms voor verzending naar het buitenland. Maar ook voor zendelingen op verlof in ons land worden auto’s in gereedheid gebracht. Op de bovenverdieping is men druk in de weer met computers. Ook daaraan is veel behoefte. Maar weet u dat er ook kledingafdeling is, waar men goede, gebruikte kleding kan brengen? Via Stichting Hand krijgt de kleding, die u niet meer draagt, een goede bestemming.
 
Zondag 14 mei: See you
 
De inmiddels overleden oogarts Martien Cozijnsen startte 40 jaar geleden een stichting om mensen met de beperking ‘blindheid’ of ‘slechtziendheid’ in Afrika te helpen, middels een wat wij in West-Europa een‘simpele’ ingreep noemen. Zo was er een meisje in Tanzania, dat met vlekjes op de ogen werd geboren en inmiddels bijna blind was. Na de oogoperatie ziet ze voor het eerst haar moeder. Ze lacht naar haar. Beiden hebben tranen van vreugde in de ogen. Dit kan gelukkig via See you.
 
Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag): Christenen voor Israël
 
Er  lopen meerdere projecten van de organisatie ‘Christenen voor Israël’. Zo is er het Jaffa Instituut en worden er voedselpakketten verzorgd. Al sinds 1996 loopt het project “Breng de Joden thuis”. Vanuit de hele wereld komen Joden thuis in Israël. Joden uit Oekraïne, India en Ethiopië, die de reis naar Israël niet kunnen betalen, worden geholpen. Sinds de start van de actie zijn al meer dan 150.000 mensen geholpen bij de stap van hun leven: gaan wonen in het Beloofde Land.
 
Zondag 21 mei: Happy Rock Center
 
In 2005 startte de inmiddels overleden Nederlandse Nel Wanjala-Bloemheuvel met haar Keniaanse man John Wanjala een christelijk kindertehuis, genaamd ‘Happy Rock Center’ (HRC) in de stad Eldoret. Inmiddels hebben ze zo’n 55 kinderen in het HCR gehad en momenteel biedt het tehuis aan 30 kinderen vaste zorg. De Stichting ‘De Blije Kei’,  waaronder het HRC valt, lift momenteel mee op de kennis en het netwerk van de jeugdstichting Kimon. Overbekend zijn de jaarlijkse ‘kipacties’ in mei en december.
 
Zondag en Maandag 28 en 29 mei (Pinksteren): Zending – Pinkstercollecte
 

Zondag 4 juni: Red een kind

‘Red een kind’ is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie. De missie van de stichting is: Geef toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Men kiest er voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat men gelooft dat God kinderen bewust in gezinnen in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Er wordt samengewerkt met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

Zondag 11 juni: Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. De vervolging van christenen blijft wereldwijd op een ‘alarmerend hoog niveau’. Met name geweld tegen christenen in Afrika ten zuiden van de Sahara neemt toe. Open Doors zegt dat Noord-Korea het land is met de zwaarste christenvervolging.

Zondag 18 juni: Stichting Moz Kids

De Stichting Moz Kids is in 2010 gestart in Bleskensgraaf. Deze christelijke non-profit organisatie wil het verschil maken voor kinderen in 3 weeshuizen in Mozambique. De leeftijden van de kinderen liggen tussen de 0 en 21 jaar. “Wij ondersteunen kinderen in Mozambique in hun dagelijkse behoeften”. Door middel van acties en sponsoring van bedrijven wordt geld ingezameld om de 3 weeshuizen permanent te ondersteunen. Ook de leiding van de huizen wordt middels scholing geleerd beter te zorgen.

Zondag 25 juni: Friedensstimme

In het uiterste zuiden van het werkgebied van Friedensstimme ligt het islamitische land Oezbekistan. Tientallen jaren werd in dit land het leven van christenen gekenmerkt door gevangenschap, intimidatie, huiszoeking en verstoring van samenkomsten. Het land staat Op de Ranglijst “Christenvervolging” op plaats 21. Door constante druk, onder andere van Friedensstimme, lijkt er nu een frissere wind te waaien in Oezbekistan.