Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

Afgelopen zaterdag heeft in de Grote- of Sint Lambertuskerk in Strijen een bijzonder benefietconcert plaatsgevonden ten bate van stichting Als kanker je raakt, waaraan onder andere werd meegewerkt door Chr. Reiskoor ‘Holland zingt’. De ruim 300 bezoekers hebben genoten van mooie koorzang, afgewisseld met prachtige solo-optredens van mezzosopraan Maria den Hertog en instrumentale intermezzo’s op orgel en trompet. Namens de stichting Als kanker je raakt spraken Helena Telgenhof en Marieke Meerkerk en zij maakten met hun persoonlijke en indringende verhalen diepe indruk op de vele bezoekers. Deze avond heeft voor Als kanker je raakt het geweldig bedrag opgeleverd van € 9.250,-, waarmee de organisatoren uiteraard ontzettend blij en dankbaar zijn. Met dit prachtige bedrag kunnen zij weer nieuwe activiteiten organiseren, zoals de Ontmoetingsdagen ‘Als kanker je raakt’, kleinschalige themadagen, tieneractiviteiten, gastlessen op scholen etc. Het concert is nog terug te zien via kerkdienstgemist [klik hier].

Op zaterdag 18 november 2023 vindt in verenigingsgebouw Salvatori in Strijen de Ontmoetingsdag ‘Als kanker je raakt’ plaats. Deze dag is laagdrempelig en bedoeld voor mensen die kanker hebben (gehad), hun naasten en nabestaanden. De toegang is gratis. Voor meer informatie over deze dag en over de stichting Als kanker je raakt: zie www.alskankerjeraakt.nl of bel met 06-28964266. U bent van harte welkom.
 

Heb jij ook weleens grote vragen over God en geloof? Twijfel je wel eens? Hoe kun je zeker weten dat de Bijbel waar is?

Kom dan op zondagmorgen 11 juni om 9.30 uur naar de Hervormde Kerk van Strijen. Voorganger Dr. P.J. Visser hoopt het thema uit te werken. Na de dienst is er preekbespreking voor jongeren en ouderen in Salvatori.

#komook #zekerweten #geloven #twijfel #kerk

 

Als gevolg van de maatregelen rondom corona  zijn destijds de collectezakken bij de in-/uitgang van de kerken geplaatst.
Door de Algemene Kerkenraad is nu besloten om vanaf zondag 4 juni 2023 weer te gaan collecteren tijdens de kerkdiensten. Het collectemoment krijgt een vaste plaats in de eredienst en de zakken zullen niet meer bij de in-/uitgang staan.
Velen geven inmiddels op een digitale manier. De collectezakken zullen soms doorgegeven worden zonder dat er iets in wordt gedaan. Een ieder kiest voor de wijze die het beste past.

En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Hebr. 13:16
 

De jaarrekening van het college van kerkrentmeesters ligt ter inzage in week 23 (4 t/m 10 juni).

Op het kerkelijk bureau tijdens de opening (op woensdag 7 juni van 10:00 tot 12:00), maar u kunt het stuk ook digitaal inzien. Daarvoor kunt u contact opnemen met de penningmeester Marc Looren (078-6741975),