Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus mag u met dankbaarheid meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen de gevolgde procedure met betrekking tot het voorgenomen beroep op ds. J.S. Telgenhof uit Hierden. Het beroep is 21-9 uitgebracht. Ds. Telgenhof heeft conform de kerkorde tot 12 oktober om een besluit te nemen over het beroep.
22-9 heeft ds. Telgenhof in onze gemeente 'gepreekt op beroep'. Na de dienst heeft hij de gemeente ontmoet in Salvatori. We mogen terugkijken op een gezegende dienst en een goede en open ontmoeting met elkaar. Op 1 oktober krijgen de dominee en zijn vrouw een rondleiding door Strijen, Strijensas en Mookhoek en ontmoeten zij ds. Doorneweerd en zijn vrouw. Die avond ontmoeten ze de kerkenraad en geledingen vanuit jeugdwerk, ouderenpastoraat.
We vragen u te bidden voor ds. Telgenhof en zijn vrouw dat ze antwoord van God mogen krijgen of ds. Telgenhof het beroep wel of niet aan kan nemen naar onze gemeente.
Als u de predikant en zijn vrouw een berichtje/kaart wilt sturen kan dat naar onderstaand adres: Waterstadboulevard 132, 3846JN Harderwijk of per e-mail: .