Op deze pagina wordt het nieuws uit de gemeente geplaatst. Heeft u tips, suggesties of opmerkingen? Mail dan naar

Klik op het bovenstaande plaatje voor meer info.
 

De voorbereidingen zijn in volle gang en we hopen door veel buiten te organiseren dat het - gezien de huidige besmettingscijfers - door kan gaan.
We zijn op zoek naar extra hulp voor die dag. Aanmelden kan bij Melissa Roobol ().
Voor de vossenjacht die voor de middag in de planning staat moet je je net als vorig jaar weer opgeven bij Thera Groeneweg ().
Het koffiedrinken, de sing-in en BBQ hebben (voorlopig) vrije inloop en is (nog) geen aanmelding voor nodig.
Het exacte programma met tijden worden eind augustus via de afkondigingen, de beide wijk-apps, website, kerkblad en ZEBO vermeld.