Ter voorbereiding op het doen van Openbare Geloofsbelijdenis wordt er in het winterseizoen belijdeniscatechese gegeven. Voor meer informatie kunt u/jij terecht bij ds. C. Doorneweerd (tel. 6741315).