De gezamenlijke taken en verantwoordelijkheden van de beide wijken zijn als volgt:

  • Wij respecteren elkaar in het hebben van een eigen identiteit en geven elkaar daarin vrijheid om dit gestalte te geven, want een duidelijke Gereformeerde bond en een Evangelisch-Gereformeerde wijk hebben beide een goede aantrekkingskracht op mensen in Strijen en omgeving.
  • Er wordt 4 keer per jaar een jongeren-/pastoraatsdienst gehouden in de dorpskerk, door elke wijk afzonderlijk, waarbij de eigen identiteit van de wijk duidelijk tot uitdrukking komt.
  • Missionair werk: Beide kerkenraden ondersteunen de evangelisatiecommissie met twee ouderlingen. Getuigen zijn van Jezus Christus is de primaire opdracht van de gemeente. Ook het houden van de Alpha-cursus is gericht op groei van de gemeente evenals de diverse Gemeente Groei Groepen.
  • Er wordt elk jaar één gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden, Want we willen wel met elkaar blijven spreken en van gedachten wisselen.
  • De verschillende organen van bijstand zoals de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie en de HVD functioneren voor de gehele gemeente, waarbij het getuigenis naar rand- en buitenkerkelijken gestalte wordt gegeven.