Welkom op onze gezellige kring en doe mee met de Bijbelstudies over de Psalmen!

De Psalmen gaan over God èn het leven van mensen. Omdat God Dezelfde blijft, verduren ze de tijd en blijven ze geliefd door mensen. We zien uit naar verwondering en herkenning in deze woorden van Joodse gelovigen, waarmee God ook nu ònze harten wil bemoedigen en raken. Opdat we zingen om God te loven!

De Bijbelstudies over ‘De Psalmen’ zijn gepland op D.V.:

1 sept – Inleiding op de Psalmen – In het hart kijken
15 sept – 1e: Gelukkig rechtvaardig (Psalm 1)
6 okt – 2e: Wat is een mens? (Psalm 8)
20 okt – 3e: Een neergebogen ziel (Psalm 43)
8 nov – 4e: Waarom in Godsnaam haten? (Psalm 139, bij ‘Rondom Het Woord’
24 nov – 5e: Vergevende genade (Psalm 99)
12 jan –6e:  Israels God schrijft geschiedenis (Psalm 105)
26 jan – 7e: Gebedsworsteling (Psalm 131)
16 febr – 8e: Zegen als beloning? (Psalm 128)
16 mrt – 9e: Opvoeding: Gods liefde en genade doorgeven (Psalm 78), met ‘Rondom Het Woord’
13 apr – 10e: Gods naam loven! (Psalm 149)

29 sept – Bondsdag over ‘De Psalmen’ in de Basiliek te Veenendaal (9.45-12.45 uur)
Livestream op YouTube Vrouw tot Vrouw

Waar: Salvatori
Wanneer: 19.30-21.15 uur
Info: Jannie Doorneweerd   en  www.vrouwtotvrouw.nl (magazine)