De Zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit elke wijkkerkenraad is één ambtsdrager afgevaardigd in de commissie.
De leden van de Zendingscommissie zijn:

A.P. (Arie) Bouman, tel. 078-674 7731
 -  voorzitter
 -  samenstelling/verzorging van de uit te delen nieuwsbrieven in onze kerken
 -  coördinatie gebedspunten van onze ondersteunde zendingswerkers (t.b.v. voorbede in de diensten)

C.C. (Lieneke) Duimelaar-Schelling, tel. 078-673 3553
 - algemeen bestuurslid
 -  verzorging van het uitdelen nieuwsbrieven in kerk Mookhoek
M.C. (Marijke) Hoogerwerf-Boog, tel. 078-674 1993
 -  algemeen bestuurslid
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Folmer, Congo
 -  contactpersoon naar de catechisanten in onze gemeente (jongeren bewust maken van zending)
R.C. (Rico) Kruijt, tel. 078-645 6844 
 -  algemeen bestuurslid
H.J. (Endrina) Molendijk-van der Heiden, tel. 078-674 7142
 - algemeen bestuurslid
 -  coördinatie zendingsbusjes kinderen
 -  gereedmaken van alle nieuwsbrieven en coördinatie uitdelen in onze kerken
 -  coördinatie verkoop dagboekjes GZB
N.J. (Nico) Moret, tel. 078-674 1511
 - ambtsdrager wijk Ichthus
 - algemeen bestuurslid 
contactpersoon Ds. Rik en Caroline Mager, Rwanda
-  verzorging van plaatsing van onze Nieuwsbrieven over Rik en Caroline Mager op de website van onze commissie

J. (Jan) van der Pligt, tel. 078-674 3608
 -  ambtsdrager wijk 1
 -  penningmeester
 -  websitetekst van onze commissie actueel houden
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Karsten en Irene, Zuid-Azië
H. (Lenie) Sinterniklaas-van Wingerden, tel. 078-674 4225 
 -  secretaris 
 -  verzorging van de nieuwsbrief van het zendingsechtpaar Folmer, Congo
 
-  coördinatie Potgrondactie van HVC (Hulp Vervolgde Christenen) in het eerste kwartaal

SPAREN VOOR DE ZENDING!! 
Dhr. H. van Weverwijk en mevr. H. van Weverwijk-Rook, zijn voor de Zendingscommissie depothouder om allerlei zaken, hieronder genoemd, te kunnen inleveren. Opbrengst is voor de Zending; voor de GZB en Kerk in Actie. Elk voorjaar wordt de landelijke opbrengst bekend gemaakt in ons maandblad "De Kandelaar".
Depotgegevens: Roerdompstraat 84, 3291 VM Strijen, tel. 078-674 1823.
Als Zendingscommissie willen wij deze doorlopende spaaractie blijvend onder uw aandacht brengen.
Wat kan worden ingezameld:
 - lege cartridges;
 - oude mobiele telefoons;
 - kaarten van Anton Pieck (compleet inleveren, geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 -  ansichtkaarten van steden, dorpen, landen;
 
(compleet inleveren, hiervan geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 - enveloppen met postzegel en barcode onderaan! (compleet aanleveren a.u.b.);
 - postzegels die op andere kaarten (bijvoorbeeld felicitatiekaarten) voorkomen (mag ook compleet worden ingeleverd, dan
    worden ze door de afnemers uitgeknipt).
 - Alle enveloppen, waar kaarten in zaten, hebben dus alleen waarde, indien er een barcode op staat. 
 
Zo niet, kunt u de postzegel uitknippen, want zonder barcode is de envelop niets waard.
 -  Postzegels, indien los ingeleverd, dienen ruim om de postzegel te worden uitgeknipt.
Verjaardagskaarten, Kerstkaarten, enz., behalve bovengenoemde kaarten, hebben dus helaas geen waarde meer (behalve de postzegel, als de kaart niet in een envelop zat) en kan u zelf bij het oud papier weggooien - de eventuele enveloppen hiervan, met postzegel en  barcode, hebben dus wel waarde!!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande twijfelen wat u wel of niet kunt inleveren: doe alles in een doos en levert alles in bij het depotadres (wordt met liefde door hen uitgezocht); beter teveel ingeleverd dan te weinig!
Het inleveren van alles wat hierboven is opgesomd, kunt u op drie plaatsen inleveren:
a. Bij dhr. en mevr. Van Weverwijk (zie hun gegevens hierboven); zij zijn namens de Zendingscommissie de contactpersonen voor de inzameling en u kunt hen altijd bellen en informatie opvragen. 
b. Bij de hoofdingang van onze kerk in Strijen, Mookhoek en Strijensas.
c. In een zakje te doen en inleveren in de "Hoge Weide" door dit bij de verzoekenbus van de ZEBO te plaatsen (bij de in-/uitgang, naast de brievenbussen). Wanneer u ook in het zakje een briefje doet met uw naam en adres, mag u daarbij tegelijk een verzoekplaatje voor een bewoner of voor alle bewoners van de "Hoge Weide" aanvragen!
Bij een grote(re) hoeveelheid van afgifte kunt u het beste direct bij de depothouder inleveren.
Heel fijn als u wilt (blijven) meesparen voor de Zending!
Nu we door het coronavirus veel meer thuis zijn, wellicht tijd om alle kaarten eens uit te zoeken en te zien wat voor de zending geschikt is!

Contact

Heeft u/heb jij een vraag of een opmerking? Stel deze gerust! Zie de telefoonnummers hierboven of meld het ons via het emailadres:
Wil(t) u/jij een gift overmaken voor  (één van) onze ondersteunde zendingswerkers? 
Bankrekening NL78 RABO 0361 8617 10 ten name van Hervormde Gemeente Strijen onder eventuele vermelding van uw specifieke bestemming. Warm aanbevolen en hartelijk dank!