De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit de wijkkerkenraad is een ambtsdrager afgevaardigd in de commissie of een gemeentelid v/h ambtsdrager afgevaardigd.
De Zendingscommissie bestaat sinds 1-9-2016 uit:

A.P. Bouman  
 -  voorzitter
 -  verzorging van de nieuwsbrieven m.b.t. de zendingscollecten (echtpaar Rik en Caroline Mager)
M.C. Hoogerwerf-Boog
 -  ambtsdrager/afgevaardigde wijk Ichthus
-  contactpersoon naar de catechisanten in onze gemeente

R.C. Kruijt 
 -  algemeen bestuurslid
H.J. Molendijk-van der Heiden
 -  coördinatie zendingsbusjes kinderen, gereedmaken van alle nieuwsbrieven voor uitdeling in onze kerken en coördinatie verkoop dagboekjes GZB
N.J. Moret 
 - ambtsdrager wijk Ichthus (was reeds commissielid)
contactpersoon Rik en Caroline Mager, Rwanda
-  verzorging van plaatsing van onze Nieuwsbrieven over Rik en Caroline Mager op de website van onze commissie

J. van der Pligt
 -  afgevaardigde (v/h ambtsdrager) namens de kerkenraad wijk 1
 -  penningmeester
 -  websitetekst van onze commissie
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Karsten en Irene, Zuid-Azië; verzorging van hun nieuwsbrief
H. Sinterniklaas-van Wingerden 
 -  secretaris 
 -  contactpersoon zendingsechtpaar Folmer, Congo; verzorging van hun nieuwsbrief
T.G. de Zeeuw-Schippers 
 - algemeen bestuurslid

Kaarten, geboortekaartjes, postzegels, ansichtkaarten, lege cartridges en oude mobieltjes kunt u inleveren bij familie­ H.­ van­ Weverwijk-Rook (Roerdompstraat­ 84­, 3291 ­VM­ Strijen), of bij de hoofdingang van onze kerken.
Ook is het mogelijk om alles wat kan worden ingeleverd, in een zakje te doen en in de ZEBO-verzoekenbus in "De Hoge Weide" te deponeren (bij alle brievenbussen). Wanneer u ook uw naam en adres insluit, kunt u als dank een verzoekplaatje voor de bewoners aanvragen.

U/jij blijft toch meedoen? De opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB en wordt elk voorjaar in "De Kandelaar"  en op onze website  vermeld.

Contact

Heeft u/heb jij een vraag of een opmerking? Stel deze gerust! Kijk in de Gemeentegids ("groene boekje")  voor de telefoonnummers; of meld het ons  via het emailadres:
Wil(t) u/jij een gift overmaken voor  (één van) onze ondersteunde zendingswerkers? Bankrekening NL78 RABO 0361 8617 10 ten name van Hervormde Gemeente Strijen onder eventuele vermelding van uw bestemming. Warm aanbevolen en hartelijk dank!