De samenstelling van de kerkenraad van wijkgemeente 1 is als volgt:

Predikant:

ds. C. Doorneweerd - Irenestraat 4 (tel. 6741315)

Scriba:

B.Smits - Boezemvliet 36 Maasdam  (tel. 6763842)

Ouderlingen:

C.R. van Everdingen - Roerdompstraat 80
R.C. van Everdingen - Regenboog 16
D. de Fonkert - Schenkeldijk 41
H. de Geus - Ooievaarstraat 2
B.C. van der Sluijs - Oud Bonaventurasedijk 106
en één vacature

Jeugdouderling:

V.P. Roobol - Kerkstraat 70

Ouderling-kerkrentmeesters:

G. Boekee - Loogors 16
L.A. Hitzert - Roerdompstraat 34
A. Kerkstra - Schorredijk 4 - Puttershoek

Diakenen:

J. Hoogendijk - Lestevenonstraat 38
J.J. Kik - Hilsondusstraat 89
J.A. Maaskant - Dam 1b
L. Schaap - Van Esscheplantsoen 33
A.A. Steevens - Marijkestraat 13

Kerkrentmeester niet-ambtsdrager:

 J. van Dam - Buizerdstraat 47