Net als in Strijen-dorp is ook in Mookhoek-Schenkeldijk een actie gestart om, door het sparen van kopergeld, een bijdrage te leveren aan verschillende projecten in de kerk in Mookhoek. 

Ondanks de komst van de euro is het sparen gewoon doorgegaan; het kopergeld is gedeeltelijk vervangen door papiergeld. 
Een viertal dames gaat elk kwartaal bij mensen uit dit deel van de gemeente langs om geld op te halen.

In de afgelopen jaren is onder andere gezorgd voor:

  • bijdrage voor het nieuwe orgel
  • bijdrage voor de bouw en verbouw van het zaaltje bij de kerk
  • aanschaf ventilatie op de preekstoel
  • klein onderhoud aan de kerk te Mookhoek verzorgd
  • het geld waarvoor op dit moment geen bestemming is wordt gereserveerd voor de toekomst

Het is opmerkelijk hoeveel mensen, ieder op zijn of haar wijze, bijdragen aan dit fonds. 
Als u zich aan wil melden om ook mee te sparen, laat dit dan aan de contactpersoon weten, zodat u ook mag rekenen op een driemaandelijks bezoek.

De contactpersoon voor kerkenwerk Mookhoek-Schenkeldijk is Burgiette Klootwijk-van de Pligt.
078-6741726,