Op deze pagina kunt u enkele samenvattingen van de leerdiensten downloaden. Deze leerdiensten worden gehouden in de zondagavonddiensten van wijk 1 in de Dorpskerk.

 

De Heidelbergse Catechismus

  • Zondag 1
  • Zondag 2
  • Zondag 7
    In de Leerdienst over Zondag 7 van de HC op zondag 1 oktober 2017 leerden we wat echt geloof is. Het is ingelijfd worden door Gods Geest en Gods weldaden aannemen. Geloof is een gave Gods die wij van harte moge aannemen. En dat aannemen gebeurt door een zeker weten en een vast vertrouwen dat niet alleen anderen maar ook mij vergeving van zonden geschonken wordt. Dat zien we b.v. in onze doop. We weten dat we zijn gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. En daar mogen we op vertrouwen en uit leven, elke dag weer opnieuw.

 

De Nederlandse Geloofsbelijdenis