De kerkenraad van wijkgemeente Ichthus bestaat uit:

Predikant:

Vacant per 07-05-2018 Noordstraat 10, 3291 TG 6741484  

Preses:

A. (Anthon) van Doorn De Viermorgen 2, 3291 GH 6747083

Scriba:

D.C. (Danja) Driesse-Driesse Hilsondusstraat 37, 3291 HC 6743074

Ouderlingen:

T.M. (Teun) Andeweg Merelsingel 32, 3291 VH 6744108
H.B. (Huib) Batenburg Schelpweg 66, 3291 EK 6743628 of 6741936
L.P. (Leen) Butter Oude Havenweg 48, 3291 AT 6743160
J.H. (Rianne) van der Heijden Lestevenonstraat 12, 3291 HJ 6744064
A. (Ria) Hitzerd-van der Pligt Keizersdijk 6, 3291 CE 6743573
A.L. (Ad) Hitzert Trambaan 39, 3291 CM 6744146
C. (Corrie) van Houwelingen-Hoogvliet Kooilandsedijk 4, 3291 LG 6742697
       
W. (Wilko) Vergeer Kievitstraat 21, 3291 XH 6743844

Jeugdouderling:

A. (Lex) de Jong Reigerstraat 23 
3291 XR
6743623

Ouderlingen-kerkrentmeesters:

(vacant)      
B.G. (Bas) Riedé Doornbos 20, 3291 GD 6743335
A. (Arnold) Schram Loogors 15, 3921 HG 6743518

Diakenen:

       
C.H.J. (Conny) van Melick-Fortuin Kemphaanpad 11, 3291 VB 6743149
P. (Peter) van Pelt

Lange Meet 46,
3291 TV

6743957
C.A.E. (Cor) Rijkers Boompjesstraat 37, 3291 AA 6741932
W. (Wim) Troost Hilsondusstraat 70, 3291 HB 6744349

M.C. (Marijke) Hoogerwerf-Boog

Rietgansstraat 3,
3291 VJ

6741993

Ouderling met bijzondere opdracht:

B.F. (Burgiette) Klootwijk Noord Kavelsedijk 12, 3291 LW 6741726

Kerkrentmeester niet-ambtsdrager:

A.C. (Sandra) van Santen Noordstraat 13, 
3291 TG
6742038

Huisbezoekers niet-ambtsdrager:

J.L.A. (Lambert) van der Giessen van Esscheplantsoen 1, 3291 GK 6741555
T.J. (Teun) de Heus Fazantenpad 13, 3291 XA 6743695
G. (Truus) van der Hoek - Kruithof Walewegje 18, 3291 AW 6742811
M.A. (Maaike) Hofman - van Santen Aleida van Strijenstraat 1, 3291 GM 6742889
       
N.J. (Nico) Moret Loogors 17, 3291 HG 6741511
L.J. (Bert) Priem Regenboog 13, 3291 GG 6744106
A. (Sjanie) van Santen - Spruijt Oud-Bonaventurasedijk 39, 3291CJ 6744551
J.F. (Coby) Siegersma-Poppeliers Gruttostraat 39, 3291 XB 6742288  
J.A. (Jaap) Terlouw Handelstraat 26,  3291 CB 6760184
J.J. (Jo) de Vos Apollostraat 25, 3291 TK 6744223