ALPHA-VERVOLGCURSUS

Aanmelden via Nico Moret 06-43647018 of


Een korte uitleg over de Alpha-bijeenkomsten:

Bij de Alpha wordt de basis van het christelijk geloof behandeld.
Waarom zou ik naar de Alpha komen? Omdat de Alpha-avonden echt een verrijking van je leven zijn! En je kunt in een ontspannen sfeer met elkaar van gedachten wisselen over wat het christelijk geloof voor jou betekent.

Dit seizoen hebben we gekozen voor de woensdagavond en de eerste avond is 10 november. De avonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waar er tijd is om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen en te luisteren naar elkaars verhalen.
Om 19.30 uur drinken we koffie of thee en zingen of luisteren we liederen die vaak betrekking hebben op het thema van die avond of aangevraagd zijn door cursisten of leiding. Na de koffie is er een spreker met een uitleg over het thema van die avond. De volgende thema’s en data staan op het programma

1.   Is er meer? (10 november 2021)
2.   Wie is Jezus? (17 november 2021)
3.   Waarom moest Jezus aan het kruis sterven? (24 november 2021)
4.   Kan ik zeker zijn van wat ik geloof? (1 december 2021)
5.   Bijbellezen, waarom en hoe? (8 december 2021)
6. Bidden Waarom en hoe? (12 januari 2022)
7.   Hoe kan ik het foute overwinnen? (19 januari 2022)
8.   Wie is de Heilige Geest en wat doet hij ? (26 januari 2022)
9.   Hoe leidt God ons? (2 februari 2022)
10. Geneest God vandaag ook nog? (9 februari 2022)
11.   Waarom en hoe wij het anderen vertellen? (16 februari 2022)
12.   Hoe zit het met de kerk? (23 februari 2022)

Aansluitend drinken we nog een keer koffie of thee, waarna we in groepjes het thema gaan bespreken.
De avond duurt tot ongeveer 21.45 en zijn wekelijks, maar met - zoals je hierboven ziet - een kleine pauze in de maanden december en januari.
De Alpha is gratis, voor de koffie of thee wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Mocht je vragen hebben, wil je jezelf opgeven of ken je mensen waarvoor de Alpha misschien wel een leuk idee is, dan kan je dit melden bij: Nico Moret 06-43647018, of mail naar
U bent van harte welkom!