Taken van de jeugdraad

 • Het begeleiden, adviseren en ondersteunen van medewerkers in het jeugdwerk.
 • Het attenderen op geschikt instructie-, programma- en werkmateriaal voor het jeugdwerk.
 • Het stimuleren van deelname aan kadervorming door medewerkers in het jeugdwerk.
 • Het zoeken naar geschikte ruimten voor het jeugdwerk.
 • Het beheren c.q. aanschaffen van materialen voor ruimten, die door de verschillende clubs/geledingen binnen het jeugdwerk worden gebruikt.
 • Het naar vermogen coordineren van werkzaamheden/aktiviteiten van de clubs/geledingen binnen het jeugdwerk.
 • Het organiseren c.q. aansturen/coordineren van gezamenlijke activiteiten, zoals bijv. de opening van het jeugdwerkseizoen.
 • Het beheren van de jeugdraadspagina op de web-site van de Hervormde Gemeente Strijen.
 • Het onderhouden van contacten met landelijke organisaties op het gebied van kerkelijk jeugdwerk. (HGJB, JOP, Youth for Christ)
 • Het beheren van de financiele middelen voor het jeugdwerk.
 • Het streven naar samenwerking met de jeugdraad van de Gereformeerde Kerk van Strijen, daar waar dat mogelijk en wenselijk is.
 • Het onderhouden van contacten met andere kerkelijke organen binnen de Hervormde Gemeente Strijen.
 • Het adviseren van de Algemene Kerkenraad inzake jeudwerkbeleid binnen de Hervormde Gemeente Strijen.

Prioriteiten van de jeugdraad

 • Het vergroten van betrokkenheid en motivatie van de jongeren.
 • Communicatie tussen de diverse geledingen / clubs en daarmee met / tussen de jeugdraad  en kerkenraden.
 • Goede samenwerking tussen clubs bewerkstelligen / samenwerking verbeteren.
 • Met elkaar en van elkaar leren.
 • Functioneren jeugdraad evalueren en verbeteren.
 • Doorstroming van de jeugd / jongeren binnen het jeugdwerk bevorderen / stimuleren.
 • Plannen maken voor jeugddiakonaat en jeugdpastoraat.