Beste bezoeker,

Hartelijk welkom op de site van wijkgemeente 1 van de Hervormde Gemeente Strijen. Samen met wijkgemeente 2 (Ichthus) vormen wij het geheel van de Hervormde Gemeente Strijen.

Het doel van deze site is om gemeenteleden en andere belangstellenden te informeren over zaken die onze wijkgemeente aangaan. Ook willen wij graag deze site gebruiken om de boodschap van het heil in de Heere Jezus Christus bij de mensen bekend te maken. Wij geloven dat de kerk een boodschap heeft die letterlijk van levensbelang is voor iedereen. Ook u die dit leest bent een schepsel van Hem. Ook u kunt een levende relatie met Hem krijgen door wat God in Zijn Woord ons vertelt ter harte te nemen.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3 vers 16)

Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad komen wij elke zondag samen om te luisteren naar het Woord van onze God, de Bijbel. Onze samenkomsten vinden plaats in de Grote Kerk te Strijen en in de Hervormde Kerk van Strijensas. Wij nodigen u van harte uit om onze diensten op zondag bij te wonen. Elders op deze site vindt u een overzicht van de diensten.

De hervormde wijkgemeente 1 rekent zich binnen de Protestante Kerk in Nederland tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond (zie uitleg signatuur).

De kerkenraad is samengesteld uit de predikant, ouderlingen, diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters die elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben binnen het kerkenwerk. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met één van de kerkenraadsleden. (zie samenstelling kerkenraad).