Het blad de Zendingspost is een uitgave van de classicale commissies voor Zending en Werelddiaconaat van de classes Barendrecht en Dordrecht.

Het blad wordt gevuld met berichten over contacten en activiteiten m.b.t. zending die in onze classes plaats vinden.
Dit blad werd tot de eerste helft van 2015 in druk uitgegeven. Door teruglopende belangstelling heeft de classis besloten het blad niet langer in druk uit te geven maar het alleen digitaal te verspreiden.

 

Op deze webpagina zullen wij als Hervormd Strijen de digitale uitgave van de Zendingspost publiceren.
Mocht u de Zendingspost zelf graag als e-mail ontvangen,

 

stuur dan een mail aan:

 

 

 

 Zendingspost november 2017

 

 Zendingspost mei 2017

 

 Zendingspost maart 2017

 

 Zendingspost november 2016

 

 Zendingspost maart 2016

 

 Zendingspost mei 2016

 

 Zendingspost november 2015

 

 Zendingspost mei 2015