Het blad De Zendingspost was een uitgave van de Classicale Commissie voor Zending en Werelddiaconaat van de Classes Barendrecht en Dordrecht. Doordat deze Classes per 1 mei zijn opgeheven en de gemeenten zijn verdeeld over de Classis Zuid-Holland-Zuid en de Classis Delta, heeft genoemde Classicale Commissie zichzelf ook opgeheven.

Dit blad heeft dus inmiddels opgehouden te bestaan.