Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak: "scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente" (citaat uit de kerkorde).

Dat is een ruime omschrijving. Het komt vooral neer op:
 •  het beheren en onderhouden van de kerkelijke gebouwen inclusief inventaris
 • zorgen voor voldoende financiën om de kerkelijke activiteiten doorgang te laten vinden
 • het betalen van traktementen en vergoedingen aan predikanten
 • werkgever zijn van de organisten en kosters
 • het verzorgen van de ledenadministratie en financiële administratie van de gemeente
 • de verkoop van de collectebonnen (deze collectebonnen gelden ook voor de Diaconiecollecten); verkoop alleen mogelijk tijdens de openingstijden van het Kerkelijk Bureau, zie bovenaan onder "Info/Adressen en contacten". De te kopen waarden van de collectebonnen zijn: € 0,60 (geel), € 1,20 (blauw) en € 2,00 (rood). Per vel van 20 stuks per waarde. Betaling met onze PIN-automaat. (Dus vergeet uw bankpas niet mee te brengen, als u collectebonnen wenst!) Uw betaling kan worden meegerekend onder Giften voor uw Belastingopgave. Onze Hervormde Gemeente Strijen heeft de ANBI-status; zie "Info/ANBI".
 
In onze gemeente beheren de kerkmeesters een aantal gebouwen, namelijk:
 • de Grote- of Sint Lambertuskerk
 • kerkgebouw Mookhoek
 • kerkgebouw Strijensas
 • verenigingsgebouw "Salvatori" (samen met de Diaconie)
 • twee pastorieën
 
Voor de financiële middelen wordt gezorgd door o.a.:
 • actie Kerkbalans (“vrijwillige bijdrage”)
 • collecten tijdens kerkdiensten (voor onderhoud, energiekosten, pastoraat, jeugdwerk etc.)
 • inzamelingen door / activiteiten van diverse commissies
 
Het College wordt bij veel van haar werkzaamheden ondersteund door vrijwilligers vanuit de gemeente.