Hoewel de diakenen voluit lid zijn van één van de beide kerkenraden, vormen zij samen een college om de dienst der barmhartigheid uit te voeren. Dienst aan de naasten dichtbij, maar ook ver weg. De middelen daartoe worden verkregen uit eigen bezit, maar vooral door de collecteopbrengsten tijdens de kerkdiensten. Het zorgen voor de naasten is een zorg van de gemeente en daaraan is de diaconie dienstbaar. Tevens hebben de diakenen in de kerkorde de taak gekregen om de gemeente voor te gaan en aan te sporen tot diaconaal besef en diaconaal werk.
Zij kunnen dit niet alleen, en nodigen u graag uit om mee te denken en te doen.

Vijf diakenen uit beide wijken vormen samen het college van diakenen en vergaderen één keer per zes weken. De collecteopbrengsten worden eens per maand geteld.

Een vast agendapunt is het vaststellen van het collecterooster. Naast de landelijk vastgestelde collecten, zoals de zendingscollecten, maakt het college een eigen keus. Hierbij wordt afgewisseld tussen doelen voor de naaste dichtbij en de naaste wereldwijd. Bij het vaststellen van de doelen maakt de diaconie gebruik van informatie en verzoeken die worden aangeleverd door onder andere landelijk werkende organisaties maar ook  tips van gemeenteleden.

Zo wordt er onder andere geld ingezameld voor:

 • Christenen voor Israël
 • Stichting 'Bartiméus'
 • Stichting 'De Hoop'
 • Gevangenzorg in Nederland
 • Stichting 'De Ondergrondse Kerk'
 • ShaareZedek Ziekenhuis in Jeruzalem
 • Voedselbank Hoeksche Waard
 • Welzijnswerk Leger des Heils
 • Stichting Hulp Oost Europa
 • Ook heeft de diaconie een 12-tal kinderen geadopteerd via Woord en Daad te Gorinchem

Jaarlijks houdt de diakonie acties voor de minima in ons dorp.
Waar mogelijk en nodig speelt de diaconie in op de actualiteit van nood in de wereld.

Om de gemeente te activeren, wordt er een toelichting gegeven aangaande de bestemming van de collecte. Deze toelichting wordt geplaatst in de Kandelaar en op deze website. Een korte omschrijving staat ook in het ringblad.

Als afgevaardigde van het college van diakenen hebben de ambtsdragers zitting in diverse besturen of raden van toezicht, dit zijn:

 • Commissie Salvatori
 • Evangelisatiecommissie
 • Hervormde Vrouwendienst
 • Jeugdraad
 • Kerkradio / Zebo
 • Woord en Daad
 • Zorgwaard
 • Vluchtelingenwerk
 • Projectgroep
 • Pachtzaken en Volkstuinen