Na het afleggen van Openbare Geloofsbelijdenis zijn er in de loop van de jaren verschillende lidmatenkringen ontstaan. De belijdeniscatechese was afgelopen en men wilde toch met elkaar verder. Zo ontstonden er diverse lidmatenkringen. Velen hebben zich hierbij later aangesloten. Elk winterseizoen komen deze kringen los van elkaar bijeen.

Voor meer info: ds. C. Doorneweerd, tel. 6741315