College van diakenen (Diaconie) bankrekening: NL07RABO0361800908

Hoewel de diakenen voluit lid zijn van een van de beide kerkenraden, vormen zij samen een college om de dienst der barmhartigheid uit te voeren. Dienst aan de naasten dichtbij, maar .ook ver weg. De middelen daartoe worden verkregen uit eigen bezit, maar vooral door de collecteopbrengsten tijdens de kerkdiensten.
Het zorgen voor de naasten is een zorg van de gemeente en daaraan is de diaconie dienstbaar.
 
Het voorzitterschap wordt twee-jaarlijks, gedurende de ambtsperiodes van betrokken personen, tussen voorzitter en vice voorzitter gewisseld.

Het college van diakenen bestaat uit:

Voorzitter: J. Maaskant  
Vice-voorzitter: W. Troost  
Secretaris: C. van Melick
Penningmeester: M. Siegersma  
Pachtzaken:  
Leden: M. Butter  
  J. Hoogendijk  
  B. Boender pachtzaken
  L. Schaap  
  C, Fortuin pachtzaken
  J. Groeneweg