"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over alle ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van de zendingsgelden is bestemd voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel!

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* AGENDA:

  • Donderdag 16 mei: Zendingsavond voor de gehele gemeente. Aanvang om 20:00 uur; inloop vanaf 19:30 uur. Willem en Joanne Folmer, die we als gemeente voor de helft met de deurbussen ondersteunen (zie ook onder "Taken"), zijn op verlof in Nederland en komen ons deze avond vertellen over alles wat ze de afgelopen jaren aan blijde en verdrietige dingen in Congo hebben meegemaakt. Laten we hen bemoedigen door te komen!  Ouderen én jongeren worden verwacht! Collecte na afloop voor hun zendingswerk. Ook zijn er prachtige felicitatie- en bemoedigingskaarten te koop. Ook de opbrengst hiervan is voor hun zendingswerk bestemd.
  • Zondag 26 mei: Kerkdienst om 18:00 uur met aansluitend koffie drinken in "Salvatori". Voorganger in de kerk is Ds. R. Mager. Ds. Rik en zijn vrouw Caroline zijn ook, vanuit Rwanda,  op verlof in Nederland; wij ondersteunen hen als gemeente met de zendingscollecten en de zendingsbusjes van de kinderen. Komt u/kom jij ook deze bijzondere zendingsdienst meemaken?! De eerste collecte is deze zondag ook voor deze enthousiaste zendingswerkers bestemd. Wie deze zondagavond niet de kerk in Strijen kan bezoeken, is uiteraard ook welkom in "Salvatori": inloop vanaf ongeveer 19:15 uur.
  • Zondag 2 juni uitdelen nieuwsbrieven.  Een nieuwsbrief over het zendingswerk van Ds. Rik en Caroline Mager in Rwanda en ook een nieuwsbrief van het diaconale werk van Rico en Anita Kruijt in Kenia zal in onze drie kerken worden uitgedeeld. Als Zendingscommissie houden wij u en jou graag op de hoogte!
  • Zondag  9 en maandag 10 juni: Pinksterzendingscollecte.  Met Pinksteren zal deze Diaconale collecte worden gehouden voor het zendingswerk van Ds. Rik en Caroline Mager en voor het werk van de fam. Kruijt in het kindertehuis "Happy Rock Center". U kunt meer over de ondersteuning vanuit onze Gemeente lezen onder "Taken".
  • Dinsdag 25 juni Vergadering Zendingscommissie. Uw/jouw gebed gevraagd voor een goede vergadering.
(Alles onder het voorbehoud van de Apostel Jacobus: Jacobus 4 : 15.)

* Sparen voor de zending
Als Zendingscommissie willen wij deze doorlopende spaaractie nogmaals onder uw aandacht brengen. De zending (Kerk in Actie en GZB) kan veel geld inzamelen door het inleveren van de volgende zaken:
 - lege cartridges;
 - oude mobiele telefoons;
 - kaarten van Anton Pieck, ansichtkaarten van steden, dorpen en landen (compleet inleveren, hiervan geen postzegel uitknippen a.u.b.);
 - enveloppen met postzegel en barcode onderaan! (compleet aanleveren a.u.b.);
 - postzegels die op andere kaarten (bijvoorbeeld felicitatiekaarten) voorkomen (mag ook compleet worden ingeleverd, dan worden ze door de afnemers uitgeknipt).
Alle enveloppen, waar kaarten in zaten, hebben dus alleen waarde, indien er een barcode op staat. Zo niet, kunt u de postzegel uitknippen, want zonder barcode is de envelop niets waard.
Postzegels, indien los ingeleverd, dienen ruim om de postzegel te worden uitgeknipt.
Verjaardagskaarten, Kerstkaarten, enz., behalve bovengenoemde kaarten, hebben dus helaas geen waarde meer (behalve de postzegel, als de kaart niet in een envelop zat) en kan u zelf bij het oud papier weggooien - de eventuele enveloppen hiervan, met postzegel en  barcode, hebben dus wel waarde!!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande twijfelen wat u wel of niet kunt inleveren: doe alles in een doos en levert alles in (wordt met liefde uitgezocht); beter teveel ingeleverd dan te weinig! Ook kunt u altijd bellen.
Informeren- en inleveren bij de familie Van Weverwijk, Roerdompstraat 84, Strijen, tel. 078-6741823.
Heel fijn als u wilt (blijven) meesparen voor de Zending!

* Opbrengst Potgrondactie Hulp Vervolgde Christenen (HVC)
Thema: "Plant een Bijbel".
Via onze gemeente werden totaal 78 zakken potgrond gekocht. Daarnaast mochten we giften ontvangen. Totale opbrengst voor onze gemeente € 454,00. Hiermee hebben wij als gemeente zo'n 60 Bijbels (landelijk 2.621 Bijbels) kunnen schenken aan christenen, hindoes en moslims in Azië. Samen mochten we mede arbeiden om Gods Woord te planten in landen als Noord-Korea, China, Pakistan, India en Irak. De mensen zijn daar heel blij om een Bijbel in ontvangst te mogen nemen! Zo mogen ook wij meehelpen hen een Licht aan te reiken in de duisternis! God zegene de zendingen van Bijbels! Ieder die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk dank! (Zegt het voort, voor Deo Volente komend jaar!)

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, zie op onze webpagina "Nieuwsbrief".
Mocht u/jij een nieuwsbrief op papier, welke in onze kerken worden uitgedeeld, "gemist" hebben: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. 6747731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze nieuwsbrieven graag wilt (blijven) ontvangen. Of zo gewenst per email: geef uw/jouw emailadres door of email naar


Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.