Het verhaal van de statenbijbel in de vitrine

Begin 2019 bereikt de kerkrentmeesters het bericht dat een mevrouw uit Maasdam vanwege haar hoge leeftijd een bijbel uit 1664 terug wilde geven, die - naar haar zeggen - aan onze Kerk zou toebehoren. Niemand binnen onze gemeente echter wist iets af van een vermiste bijbel. En daarnaast: dit is niet zomaar een bijbel. 

Dat is een bijbel uit 1664 natuurlijk nooit, maar deze bijbel heeft wel een heel bijzonder verhaal:
Tijdens de tweede wereldoorlog vorderden de Duitse bezetters alle koper. Dit koper werd gebruikt om daar weer hulzen voor kogels en granaten van te maken. Ook bijbels met koperen sloten moesten worden ingeleverd. 
Kerkvoogd B.G. Riedé vond dit onverteerbaar en heeft de bijbel uit onze Kerk veiliggesteld en ter bewaring aangeboden aan het verzet op het eiland Tiengemeten. De vader van de eerdergenoemde oude mevrouw was betrokken bij het verzet en zo is deze bijbel uiteindelijk in haar bezit gekomen. Deze mevrouw heeft de bijbel jaren op zolder bewaard tot begin 2019. Het devies was immers: “Nooit over spreken”!

Gelukkig heeft zij dat uiteindelijk wel gedaan en zo kwam het College van Kerkrentmeesters in het bezit van deze bijbel uit 1664. De bijbel was echter zwaar beschadigd en kon niet zomaar in een vitrine ten toon worden gesteld. En dus is de bijbel eind 2019 ter restauratie aangeboden bij een restaurateur. Helaas deed daarna corona zijn intrede en heeft het allemaal wat langer geduurd dan de bedoeling was. Zorgvuldig, nauwgezet, en pagina voor pagina, heeft de restaurateur de bijbel schoongemaakt en zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Tevens is de buitenzijde - met name de rug - volledig gerestaureerd. Verdwenen onderdelen zijn bewust niet vervangen op advies van de restaurateur.

Eind 2021 heeft kerkrentmeester B.G. Riedé (een nazaat van eerdergenoemde B.G. Riedé die in de jaren ’40 deze bijbel verborg) de bijbel bij de restaurateur in ontvangst genomen.
Helaas is de oude mevrouw inmiddels overleden en kunnen we haar het resultaat niet meer laten zien. Na veel omzwervingen en een bewogen verleden is deze bijbel na 80 jaar weer terug in onze kerk en kan hij worden bewonderd in een mooie vitrine.