Vanaf de opening winterwerk tot aan de zomertijd wordt er catechese gegeven aan onze jongelui in vier verschillende groepen. De catechisatie wordt gegeven in Salvatori door ds. C. Doorneweerd.

Tijden

Maandagavond van 18.30-19.15 uur - leeftijdsgroep 12-14 jaar
19.30-20.15 uur - leeftijdsgroep 15 jaar en ouder
Dinsdagavond van 18.30-19.15 uur allen die op maandagavond niet kunnen.

Belijdeniscatechese

Ter voorbereiding op het doen van Openbare Geloofsbelijdenis wordt er in het winterseizoen belijdeniscatechese gegeven. Voor meer informatie kunt u/jij terecht bij ds. C. Doorneweerd (tel. 6741315).
In september zal er D.V. in Salvatori een informatieavond zijn over belijdeniscatechese. Iedereen die nog geen belijdenis heeft gedaan is hier van harte welkom.
U of jij kunt ook persoonlijk contact opnemen met ds. C. Doorneweerd.