"Gaat dan heen, onderwijst alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hen lerend te onderhouden alles wat Ik u geboden hebt."  (Mattheüs 28:19)

Doel

In gehoorzaamheid aan en getuigenis gevend aan het zendingsbevel van de Heere Jezus tracht de Zendingscommissie het zendingsbewustzijn van de gemeenteleden te verbeteren en geld in te zamelen voor de door onze gemeente ondersteunde zendingswerkers.

Dit doet zij o.a. door het beleggen van gemeenteavonden, waar zendingswerkers iets vertellen over het zendingswerk.
Ook het werven van financiële middelen is een taak. Dit gebeurt door middel van zendingscollecten, zendingsbussen (bij de uitgangen van onze kerken),  zendingsbusjes door kinderen, de verkoop van dagboekjes, verspreiding van een Nieuwsbrief over alle ondersteunde zendingswerkers. De opbrengst van de zendingsgelden is bestemd voor de voortgang van het zendingswerk van "onze" zendingswerkers.

Actueel!

* Gebed voor alle (onze ondersteunde) Zendingswerkers wereldwijd.

* Potgrondactie HVC

Doet u/jij ook (weer) mee met het bestellen van potgrond voor Hulp aan Vervolgde Christenen? Voor € 4,50 per zak van 40 liter; 2 zakken betekent dat o.a. in Azië een Bijbel kan worden uitgereikt aan een andersgelovigen zoals hindoes en moslims of aan christenen. Aan hen die dit zelf niet kunnen betalen! Draag bij aan een Bijbel voor vervolgde christenen! Geen potgrond nodig? Maar elke gift van € 5,00 is ook een Bijbel!
Afgelopen zondag, 10 februari, werden de bestelfolders in onze kerken uitgereikt. Gemist? Kijk in de hal beneden in "Salvatori" voor een folder of bel één van de commissieleden of zendt een email naar: . Doen!
Uw/jouw bestelling dienen we als Zendingscommissie uiterlijk 28 februari te ontvangen! Inleveradressen op de folder, in "De Kandelaar" van februari (Algemene Berichten) en ook te deponeren in de ton in "Salvatori" of in de kerk in Mookhoek.
Afhalen op D.V. zaterdag 16 maart tussen 10:00 uur en 12:30 uur aan de Irenestraat 4.
Let op: Deze afhaaltijd is dus afwijkend van de landelijk genoemde tijd van afhalen, genoemd op  de website van HVC (www.planteenbijbel.nl/bestellen) !
Tip: Bestel ook violen bij dhr. D. Verblaauw, tel. 078-6743205. Kosten: 12 violen voor € 5,00. Opbrengst is voor de Stichting Ontmoeting. Zie "De Kandelaar" van maart.

* Zondag 10 februari: uitdelen Nieuwsbrieven
Er werden nieuwsbrieven uitgedeeld van de fam. Folmer (GZB/Congo) en van Karsten en Irene (Wycliffe Bijbelvertalers/Zuid-Azië. Beiden worden door onze gemeente ondersteund met de ontvangsten in de deurbussen (zendingsbussen) van onze kerken bij de in-/uitgangen. Indien gemist, zie onderstaand!

* Zondag 17 februari: afscheid van de fam. Kruijt
Rico en Anita hebben afscheid genomen van onze gemeente. Zij vertrokken op 20 februari om voor anderhalf jaar diaconaal werk gaan doen in Eldoret, Kenia, in het kindertehuis "Happy Rock Center", behorende bij de Nederlandse Stichting "De Blije Kei".
We willen Rico als Zendingscommissie hartelijk bedanken voor zijn inzet voor onze commissie de afgelopen jaren en wensen hen Gods zegen in Afrika! Als gemeente leven en bidden wij met hen mee! Wij zullen als gemeente hen  gaan ondersteunen door de zendingscollecten en de zendingsbusjes voor de kinderen, beiden voor 50% van de opbrengst. Lees hierover meer bij "Taken".

* Zondag 3 maart: uitdelen nieuwsbrieven
Op deze zondag hopen we een nieuwsbrief uit te delen van Ds. Rik en Caroline Mager (GZB/Rwanda) en van de fam. Kruijt; als het goed is, dan net anderhalve week wonend in Eldoret, Kenia.

* Zondag 10 maart: Voorjaarszendingscollecte
U/jij mag uw gaven geven, o.a. in de 1e, Diaconale, collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor het zendingswerk van Ds. Rik en Caroline Mager in Rwanda, Afrika; én voor het diaconale werk van Rico en Anita Kruijt in Kenia, Afrika. Geef naar wat God óns geeft!

(Alles onder het voorbehoud van de Apostel Jacobus (Jacobus 4:15)

* Nieuwsbrieven liever digitaal of (alsnog) thuis op papier?
Voor wie de nieuwsbrieven digitaal wil lezen, zie op onze webpagina "Nieuwsbrief".
Mocht u/jij een nieuwsbrief op papier, welke in onze kerken worden uitgedeeld, "gemist" hebben: 
Alle nieuwsbrieven kunnen worden opgevraagd bij ons commissielid A.P. Bouman, tel. 6747731, (bij geen gehoor, s.v.p. bij één van de andere commissieleden informeren), dan komt deze alsnog in de brievenbus! Dit geldt ook, als u om wat voor reden niet meer te kerk kan komen en onze nieuwsbrieven graag wilt (blijven) ontvangen. Of zo gewenst per email: geef uw/jouw emailadres door of email naar

Zendingscommissie

Omdat zending een zaak is voor heel de kerk, heeft de toenmalige Algemene Kerkenraad een zendingscommissie ingesteld, die de gehele hervormde gemeente van Strijen omvat.
De zendingscommissie bestaat uit een evenredig aantal leden uit beide wijkgemeenten. Vanuit beide wijkkerkenraden is er een afgevaardigde in de commissie.

Kijk bij Commissie voor meer informatie over de samenstelling van de commissie.
Kijk bij Taken voor meer informatie over de taken van de commissie.