Waar en Wanneer

Tijdens de ochtenddienst van wijk Ichthus in de dorpskerk van Strijen is er Kindernevendienst in het Salvatori.

Voor wie

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom! 

 

Waarom

We willen de kinderen het evangelie vertellen op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Wat wordt er gedaan?

In overleg met de predikant vertellen wij het bijbelverhaal dat aansluit op de preek.
Na de vertelling maken de kinderen hierbij een verwerking in de vorm van
bijv. een kleurplaat, een knutselwerkje of een puzzel