Bidden wordt wel het hart van het Christelijk geloof genoemd.

Bidden voor mensen en omstandigheden verder weg is goed en we moeten dat vooral ook blijven doen. Door middel van voorbede blijven we zo betrokken bij wat er verder weg van ons gebeurd. Bidden voor elkaar, de mensen direct om je heen of juist ook voor jezelf, is ook heel belangrijk.
We aarzelen vaak om gebed voor onszelf te vragen, maar dat is beslist niet nodig. Als we gebed nodig hebben en we durven het niet te vragen, dan doen we onszelf tekort. Als we bidden voor elkaar dan dragen we elkaars noden en delen we in elkaars vreugde.
In de achterliggende jaren hebben we met en voorelkaar gebeden tijdens het maandelijkse gebedsuur in de kerk. Met ingang van 2018 is dit gebedsmoment beëindigd.

We blijven wel de mogelijkheid bieden om met elkaar te bidden, maar dan gaan we dit in de huiskamer doen. Cora Andeweg organiseert dit. Wilt u hieraan meedoen, neem dan contact met haar op via 078-6744108 of onderstaande mail. 
Contact via