Op de pagina collectes vindt u de actuele collectes.

Hieronder vindt u bankrekeningnummers van diaconie, kerkrentmeesters, zendingscommissie en speciale doeleinden.

Diaconie NL07 RABO 03618 00908
Kerkrentmeesters NL54 RABO 03618 02099
Zendingscommissie NL78 RABO 03618 61710
Aktie Kerkbalans (VB) NL29 RABO 03737 29669
Solidariteitsbijdrage doopleden NL70 RABO 03737 29707
Solidariteitsbijdrage lidmaten NL60 RABO 03737 29693
De Kandelaar NL26 RABO 03737 29723
Bid- en dankstondcollecte NL48 RABO 03737 29715
Paascollecte NL82 RABO 03737 29685
Oudejaarscollecte NL07 RABO 03737 29677