Het begin…

De Algemene Kerkenraad heeft in 2005 opdracht gegeven aan de Jeugdraad om een Jeugdbeleidsplan samen te stellen. Dit Jeugdbeleidsplan moet onderdeel gaan uitmaken van het Algemene Beleidsplan, waarin ook de plannen van o.a. de diaconie, kerkrentmeesters,
kerkenraden, evangelisatie- en zendingscommissie worden opgenomen.

De Jeugdraad heeft toen een commissie samengesteld, met vertegenwoordigers van alle onderdelen van het Jeugdwerk. Om dit plan te schrijven hebben we gebruik gemaakt van het spel ‘welterusten… goedemorgen’ (ontwikkeld door de jeugdorganisaties van de Protestantse Kerk in Nederland). Deze methode had als doel: het ontwikkelen van een nieuw jeugdbeleidsplan voor de kerk/gemeente.

De opzet

Bij het schrijven van het plan is uitgegaan van drie verschillende leeftijdsgroepen: kinderen (4-12 jaar), tieners (12-15 jaar) en jongeren (15-21 jaar).
De methode werkte volgens het onderstaande stappenplan:

  • Kussens opschudden (de voorbereiding)
  • Dromen (hoe zou het mooiste jeugd- en jongerenwerk in de kerk er uit zien zonder dat je ergens rekening mee moet houden?)
  • Wakker worden (wat is er al in de kerk aan jeugdwerk? En komt dat overeen met onze dromen?)
  • Opstaan (wat moet er veranderen?)
  • Aan de slag (schrijven van het jeugdbeleidsplan, een actieplan en dit ook uitvoeren)

De commissie is met veel inzet en enthousiasme aan de slag gegaan en heeft in juli 2006 een conceptplan aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft in haar vergadering van januari 2007 het Jeugbeleidsplan 2006 – 2011 officieel goedgekeurd.

Herziening

In het najaar van 2010 is in de A.K. (Algemene Kerkenraad) afgesproken dat alle beleidsplannen in onze Hervormde Gemeente moeten worden herzien. Ook het Jeugdbeleidsplan krijgt dus een "up-date".

Vragen?

Heb je na het lezen van dit gedeelte nog vragen, opmerkingen of ideeën? Dan kun je terecht bij de jeugdouderlingen.