Welkom bij de informatie over de Jeugdraad. Maak links je keuze.

De Jeugdraad bestaat uit het moderamen en de primus / secundus van clubs binnen het jeugdwerk van de Hervormde Gemeente Strijen. Ook heeft de Diakonie een maal per jaar zitting in de Jeugdraad. (zie "samenstelling") 

Het is fijn om met elkaar in een orgaan als de Jeugdraad samen te kunnen komen en met elkaar te spreken over wat er leeft binnen de clubs en onder de jongeren. 
Zo'n 5 keer per jaar vergadert de Jeugdraad in Salvatori. Tijdens deze vergaderingen wordt de dagelijkse gang van zaken binnen de clubs besproken. Waar lopen we tegenaan, waar liggen de problemen of wat is juist als zeer positief ervaren? Door er met elkaar over te spreken kom je tot de conclusie dat je niet de enige bent en dat ook anderen tegen dezelfde dingen aanlopen. We leren  van elkaar, luisteren naar elkaar en wisselen ervaringen uit. Ook worden gezamenlijke plannen gemaakt, en bespreken we onze verantwoordelijkheid voor een geestelijk en financieel gezond jeugdwerk in onze Hervormde Gemeente.

Elke vergadering heeft de voorzitter een stuk voorbereid voor het punt 'bezinning'. Voordat we de agenda gaan behandelen denken we iets dieper na over sommige dingen (dingen waarvoor normaliter geen tijd is binnen een vergadering). We leren elkaar op een ander vlak kennen en iedereen mag zijn/haar ideeen over dit item ventileren. Doordat er een ongedwongen sfeer binnen de Jeugdraad bestaat, zijn deze bezinningen heel constructief en worden door iedereen als zeer positief ervaren. 

De zaken die binnen de Jeugdraad zijn besproken / besloten worden door iedereen meegenomen naar zijn/haar club. En voor de clubs ligt de uitdaging hetgeen besproken is in de praktijk te brengen.

Vragen aangaande de Jeugdraad kunt u naar het volgende email adres sturen: .