Bundel “Weerklank”
De kerkenraad heeft besloten om in de liturgie voor het zingen ook gebruik te gaan maken van de bundel “Weerklank”.
Tijdens de ochtenddienst op zondag 18 september zal in de dienst van “Opening winterwerk” door middel van een stencil hier voor het eerst in de eredienst uit worden gezongen.
Daarna vanaf zondag 30 oktober elke zondag. Dit betekent concreet: 1 Psalm of Lied uit WK voor de dienst en in de dienst de Psalmberijming 1773 met aanbeveling om 1 Psalm/Lied uit WK te zingen. Voor Speciale diensten heeft de kerkenraad andere afspraken gemaakt; dit zal in “De Kandelaar” van oktober worden aangegeven.
U kunt de bundel bestellen bij B.C. van der Sluijs bellen (078) 2000116 of mailen:  .

Geschiedenis.
De kerkenraad heeft reeds 3 jaar terug van diverse gemeenteleden het verzoek ontvangen om Bijbelse liederen te zingen in de eredienst. Door COVID-19 (corona) moest de behandeling worden uitgesteld. Vele keren werd hierover gesproken in onze vergaderingen, twee maal werd een thema-avond voor de kerkenraad gehouden en de wijkgemeente werd geïnformeerd en gehoord op de gemeenteavond op woensdag 18 mei 2022.
Daarna heeft de kerkenraad, rekening houdend met alle gemeenteleden van onze wijk, zo zorgvuldig mogelijk haar besluit genomen.
Dat de Psalmberijming 1773 met daarbij een Psalm/Lied uit “Weerklank” mag bijdragen tot de verheffing van ieders hart om God in Zijn Huis en daarbuiten de eer te geven, Die Hem toekomt! Soli Deo Gloria!Studiedag Gereformeerde Bond woensdag 5 oktober 2022
Zoals ook voor corona gebruikelijk was, houdt de Gereformeerde bond ieder jaar een Studiedag (13:30 uur / 20:30 uur) voor ambtsdragers en voor gemeenteleden.
Thema dit jaar is: “Geloof – gevoel – beleving”. Iedereen, die geïnteresseerd is, is van harte welkom in Kerkelijk Centrum “Eben Haëzer” in Woudenberg. Aanmelding uiterlijk vrijdag 23 september a.s.

De kosten zijn € 39,00 per persoon. Hiervoor ontvangt u o.a.: 2 lezingen, deelname aan 3 workshops van ieder ongeveer een uur (keuze uit 5 workshops), (brood)maaltijd.
Voor alle informatie over deze studiedag en eventueel vervoer kunt u bellen of mailen naar de scriba J. van der Pligt: 078-6743608, .