Het heeft twintig jaar voorbereiding gekost, maar op de eerste zondag van het jaar 1906 is deze kerk in gebruik genomen. Voorganger was de predikant van Strijen, ds. C.J.L. Ruijs van Dugteren.

Deze kerk is allereerst bestemd voor de bewoners uit Mookhoek - dat burgerlijk bij Strijen behoort - en Schenkeldijk, dat bij de gemeente 's-Gravendeel hoort. In 1972 is tussen deze beide kerkelijke gemeenten overeengekomen dat het pastoraat van Schenkeldijk door de Hervormde Gemeente Strijen wordt verzorgd. De kerk heeft ongeveer 150 zitplaatsen.
 
In 1970 is het interieur fraai gerestaureerd. Het orgel is in 1976 geplaatst door J.L. van den Heuvel uit Dordrecht. 

De consistoriekamer was te klein geworden voor alle activiteiten en daarom is er in 1978 een ruim vergaderlokaal aangebouwd: catechisatie, zondagsschool en allerlei kerkelijk werk vindt hier plaats. 

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het kerkgebouw is in 2006 een gebrandschilderd raam geplaatst boven de kansel. Dit raam is geschonken door de vrouwenvereniging Dorcas. 

Kerkdiensten zijn iedere zondag om 10.00 uur (tijdens de zomertijd om 9.30 uur), terwijl er een aantal maal per jaar om 17.00 uur een jeugddienst wordt gehouden. 
Het kerkgebouw is telefonisch te bereiken: 078-6733840. 

Diensten

Klik hier voor meer informatie over de diensten die gehouden worden in de kerk van Mookhoek.

Koster

Fam. De Zeeuw - Schenkeldijk 129 - 's Gravendeel -Tel. 078-6735625

Organist

L.J. Priem - Regenboog 13 - Strijen - Tel. 078-6744106 

Voor het fotoboek van de kerk klikt u hier.