Lidmatenkringen

Na het afleggen van Openbare Geloofsbelijdenis zijn er in de loop van de jaren verschillende lidmatenkringen ontstaan. De Belijdeniscatechese was afgelopen en men wilde toch met elkaar verder. Zo ontstonden er diverse lidmatenkringen. Velen hebben zich hierbij later aangesloten. Elk winterseizoen komen deze kringen los van elkaar bijeen. 
Ook gemeenteleden die geen lid zijn van een lidmatenkring zijn van harte welkom!
Voor verdere info: ds. C. Doorneweerd tel. 6741315
 

Jongvolwassenkring 

Dit is een bijbelstudiekring voor jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot ca. 35 jaar. Samen Bijbelstudie doen, naar elkaar luisteren, bovenal naar het Woord van God luisteren. Komend seizoen gaan we het boekje Houd stand! behandelen

Voor de data van de jongvolwassenkring verwijzen wij u naar de tab Studiekringen > Jongvolwassenkring.

De avonden beginnen om 20.00 uur in Salvatori.
Hartelijk welkom!