De speerpunten… een update - 1 november 2017.

Geregeld krijgen wij vanuit de gemeente de vraag; ' Hoe gaat het met de speerpunten?'
Een terechte vraag daar wij, naar aanleiding van de enquête, hebben afgesproken wat we met elkaar belangrijk vinden en welke zaken er dus hoog op onze agenda zullen staan; de zogenaamde speerpunten.

Nog even voor de duidelijkheid, de speerpunten zijn: Lengte van de dienst, Jeugd, Prediking en Omzien naar elkaar.

Nu is het natuurlijk niet zo, dat we iedere vergadering een speerpunt behandelen en ook
'af kunnen vinken'. Het is een continue proces van; aandacht geven, bespreken, in de week leggen, leren, proberen en besluiten en dan later weer eens kijken hoe het gaat met wat we afgesproken hebben.
Het klinkt misschien gek maar we kunnen dus eigenlijk wel stellen dat de speerpunten nooit af zullen zijn. Toch willen we wel dóór;  stappen zetten.

In de afgelopen periode hebben we als kerkenraad extra aandacht gegeven aan het speerpunt Jeugd(werk) een mooi, interessant maar ook lastig speerpunt, waar we al best even mee bezig zijn.
Goede ideeën, naar aanleiding van de enquête, blijken soms in de praktijk lastig te realiseren of kosten op dit moment teveel tijd. Gelukkig zien we dat er, gedurende het proces, mooie dingen gebeuren in onze gemeente.

Een paar voorbeelden:
* In de jeugddiensten is meer ruimte voor nieuwe ideeën van en door de jeugd.
* Een geslaagde VBK voor onze jongere jeugd en de hoogste opkomst ooit bij de VBK tieneravond.... 45 tieners hebben meegedaan!
* Een initiatief vanuit de jeugddienst krijgt een meer vaste vorm, waarin (jonge) muzikale talenten uit de gemeente makkelijker  en vaker ingezet kunnen worden in de eredienst.
* Een goede samenwerking tussen de jeugd en de leiding van Het Zoldertje en De Soos
* 8 jongeren hebben zich aangemeld voor belijdenis catechisatie (vorig jaar 0).
en dan ben ik er vast nog een paar vergeten.

Natuurlijk, er zijn ook nog genoeg punten waarin we graag verbetering zouden zien;
Jeugd in de kerk, opkomst bij Follow me en Adriël bijvoorbeeld.
De één veel moeilijker dan de ander maar ook in de komende tijd gaan we daar weer mee aan de slag.
Het is mooi om te zien dat ons jeugdwerk onder de jeugd (nog) leeft! Veel van deze zaken zijn vooral gerealiseerd door de jeugd zelf en dat geeft vertrouwen voor wat er nog moet gebeuren.

Een paar punten die op dit moment nog 'in de steigers staan':
* Een plek waar de jeugd na de kerkdienst samen kan komen voor 'gewoon een bakkie'
* Meer laagdrempelige diensten (niet te verwarren met jeugddiensten)
* Jeugdwerkscan Corjan Matsinger samen met de HGJB

Al met al is er van alles in beweging en moet er nog veel gebeuren!
Dit kost tijd en dat kunnen we bovendien niet doen zonder uw hulp.
Een groep jeugd steekt zelf de handen uit de mouwen en willen het gesprek aangaan met de kerkenraad over wat zij graag willen.
Natuurlijk kan niet álles gerealiseerd worden maar toch.... een goed voorbeeld, zou ik zeggen.

Tot slot:
Heeft u de jeugd ook al als úw speerpunt gekozen?
Gaat u met hen mee naar de kerk?  Helpt u al mee het jeugdwerk te leiden?
(We zoeken namelijk nog veel leiding voor o.a. Het Zoldertje, De Soos, Adriël, Zondagsschool, VBK enz..)
Kom in beweging!  Zet dit speerpunt ook standaard op úw agenda en doe mee!

Namens de kerkenraad
Anthon van Doorn