Aansluitend aan de verkiezingsvergadering voor ambtsdragers op 1 maart is het nieuwe beleidsplan 2016-2019 gepresenteerd. De kerkorde schrijft voor om de 4 jaar een beleidsplan te maken en dit te communiceren aan de gemeente. Zoals gezegd is het beleidsplan slechts een nuttig hulpmiddel om besluiten, standpunten en voornemens vast te leggen. Het Woord heeft het eerste en het laatste woord.  "Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan".  (Psalm 127: 1)
We mogen terugzien op een goede avond en zijn dankbaar voor de getoonde belangstelling en betrokkenheid van de gemeente.