Adventspreken: Proloog van Johannes
Zondag 2 december 2012 Johannes 1:1-5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen.
     
Ezra, de priester en schriftgeleerde
Zondag 19 augustus 2012 Ezra 1 Terug naar huis
Zondag 26 augustus 2012 Ezra 2 De namenlijst van hen die terugkeren naar Israel
Zondag 2 september 2012 Ezra 3 De eredienst wordt hersteld, herbouw van de tempel.
Zondag 7 oktober 2012 Ezra 4 Tegenstand bij de tempelbouw
Zondag 28 oktober 2012 Ezra 5 en 6 Tempelbouw hervat en voltooid
     
Drieluik Ezra, rondom viering Heilig Avondmaal
Zondag 11 november 2012 Ezra 6:16-18 Voorbereiding H.A.: Offeren en reiniging
Zondag 18 november 2012 Ezra 6:19-21 Viering H.A.: Het Paaslam geslacht en zij aten
Zondag 18 november 2012 Ezra 6:22 Dankzegging H.A.: De HEERE heeft hen verblijd
Zondag 25 november 2012 Ezra 7 Ezra naar Jeruzalem

Israëlzondag
De eerste zondag van oktober is vanouds de Israëlzondag. Het is goed om van tijd tot tijd in de prediking extra aandacht aan Israël te besteden. We weten ons met Israël onopgeefbaar verbonden. In de ochtenddienst op 7 okt. Op dorp staan we stil bij het Loofhuttenfeest, uit Leviticus 23:39.

Heilige Doop
Op 23 sept. 2012 is de Heilige Doop bediend. In de preek stonden we stil bij Mozes in het biezen mandje, Exodus 2:3.