Gemeentegebed kan algemeen worden gehouden, bidden voor mensen en omstandigheden verder weg. Dat is goed en we moeten dat vooral ook blijven doen. Door middel van voorbede blijven we zo ook betrokken bij wat er verder weg van ons gebeurt.
Maar bidden voor elkaar, de mensen direct om je heen of juist ook voor jezelf, is ook heel belangrijk.
We aarzelen vaak om gebed voor onszelf te vragen, maar dat is beslist niet nodig. Als we gebed nodig hebben en we durven het niet te vragen, dan doen we onszelf tekort. Als we bidden voor elkaar dan dragen we elkaars noden en delen we in elkaars vreugde.
In het houden van het maandelijkse gebedsuur bieden we de mogelijkheid dit allemaal met elkaar te doen. Het bidden voor elkaar kan dan in de kleine groepjes worden gedaan, maar als er behoefte is aan persoonlijk, 1op1 gebed, dan is daar de ruimte voor.

Contact via