• Home
woensdag 21 maart 2018 - Psalmen 52:10-11

Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer. Voor altoos zal ik U loven, omdat Gij het gedaan hebt; ik zal uw naam verwachten – want die is goed – in tegenwoordigheid van uw gunstgenoten. -- Psalmen 52:10-11

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Waar: in onze monumentale Grote- of Sint Lambertuskerk te Strijen.
Door: Dirkslands Mannenkoor samen met het Delta Mannen ensemble, o.l.v. dhr. Dinant Struik.
Organist koor dhr. Jan Hoek; organist ensemble dhr. Jan Rozendaal.
Aanvang: 19:30 uur tot ongeveer 21:30 uur. Kerk is open vanaf 19:00 uur.
Gratis toegang.
Collecte: voor het Deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeente.
Spreker: predikant van de G.G.
Organisatie: door de “Commissie Organisatie Zangavonden van het Dirkslands Mannenkoor”.
Komt u/kom jij ook luisteren en zingen tot Gods glorie?! “Dit is de dag, de roem der dagen, dien Isrels God geheiligd heeft….” (Psalm 118 : 12 – berijmd)

 

Na bijna 8 jaar nemen we in de komende periode afscheid van ds. en Gerda van de Woestijne. De afscheidsdienst vindt plaats op 6 mei om 9.30u. Er is op deze dag geen dienst in Mookhoek.
 
De gemeenteavond is (bewust voor de meivakantie) gepland op dinsdag 17 april. Vanaf 19u. bent u welkom. We sluiten rond 21.30u af. Er zal een boek liggen, waarin iedereen een groet kan schrijven, tekenen, kleuren. Wilt u liever thuis iets op een kaart schrijven en deze in de map plakken, dan kan dit ook.
 
Wij willen de ds. en Gerda, naast alle herinneringen aan onze gemeente, ook graag iets tastbaars meegeven. Een bijdrage voor dit cadeau kan worden overgemaakt naar NL54 RABO 0361 8020 99 t.n.v. Hervormde Gemeente Strijen, o.v.v. afscheid ds. van de Woestijne. Achterin de kerken staan bussen waarin ook een bijdrage gedaan kan worden. Willen jullie de bijdrage, zowel in de bussen als naar de bankrekening, uiterlijk 9 april doneren? 
 
Willen jullie/wilt u een actieve bijdrage leveren (gedicht, sketch of iets anders) aan de gemeenteavond; neem dan contact op met Danja Driesse; Hilsondusstraat 37; tel. 674 3074;

 

Een feestelijke dienst zondagmorgen 18 maart!
Deze 10 mensen deelden hun geloof met ons door hun lied, belijdenis, gebed en ja-woord aan God.
Alle eer aan Hem!

De tijd waarin het termijn van sommige ambtsdragers afloopt en de kerkraden op zoek mogen gaan naar nieuwe ambtsdragers is weer daar. Cor Rijkers, diaken, legt zijn ambt binnenkort neer en wilde daar wat over kwijt op papier wat zich geuit heeft in de column onder deze link.
 

De diensten van week 12:

Strijen

 • zo 25 mrt, 10.00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • zo 25 mrt, 10.00 uur
  Ds. C. Doorneweerd
  Voorbereiding Heilig Avondmaal
 • zo 25 mrt, 18.00 uur
  Ds. W.F. van de Woestijne

Strijensas

 • zo 25 mrt, 18.00 uur
  Ds. D. Boers

Mookhoek

 • zo 25 mrt, 10.00 uur
  Ds. W.F. van de Woestijne
  Voorbereiding HA
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.