• Home
vrijdag 24 februari 2017 - Matteus 5:46-48

Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. -- Matteus 5:46-48

Inloggen

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente Strijen.

Op 4 maart geeft Lucas Kramer een concert in de Hervormde Gemeente te Strijen. U bent van harte welkom om dit concert bij te wonen.

Lees verder voor meer informatie

Vanuit de jeugdraad is er op D.V. 7 maart een interactieve avond georganiseerd met als gast/leider Corjan Matsinger.
Corjan noemt zichzelf religieuze trendwatcher, werkte eerst bij Youth for Christ en heeft nu samen met Marian Timmermans Young & Holy. (www.youngholy.nl)

Doel van de avond is ouders, gemeenteleden en jeugdleiders laten zien dat:
1.
het aanwakkeren van het geloof onder jongeren op heel veel verschillende manieren mogelijk is,
2.
wat een verantwoordelijkheid van de hele gemeente is
3. en vraagt om out-of-the-box denken, een stukje creativiteit en lef om soms dingen eens op een andere manier aan te pakken.

Iedereen is dus van harte uitgenodigd voor deze avond. Het is echt belangrijk voor onze jeugd, zij zijn immers onze toekomstige kerk.
Twijfel niet en kom 7 maart naar het Salvatori. Inloop vanaf 19.30 uur en de avond zelf start 20.00 uur.
We hopen u, jullie en jou te zien op deze avond.

D.V. woensdag 8 maart is het Biddag. Op die dag zijn er twee kerkdiensten waarin we als gemeente samen komen in de dorpskerk.
14.00 uur Ds. C. Doorneweerd. Deze dienst is gericht op de kinderen.
19.30 uur Ds. W.F. vd Woestijne

Het thema voor de kinderdienst is: ‘God hoort’, n.a.v. Gen. 21:1-21.
De geschiedenis van Hagar en Ismaël laat ons zien dat God, dwars door alle omstandigheden van het leven heen, de God is Die hoort! Dit blijkt uit het feit dat God Zelf aan Ismaël zijn naam geeft (Genesis 16:11). Een naam met de betekenis ‘God hoort’.

We ontdekken in deze geschiedenis dat deze naam geen leugen is, maar dat God trouw blijft aan Zijn woord en aan Zijn beloften. Ook in ons leven kunnen de omstandigheden en de werkelijkheid van ons bestaan ontzettend ‘schuren’ met Gods beloften. Toch, mogen wij erop vertrouwen dat de Heere trouw is en aan Zijn beloften denkt. Hij is de God, die het zuchten van Ismaël hoort. Hij is de God, die ook vandaag al onze gebeden hoort. Juist op de Biddag mag dit voor ons, en onze kinderen, een bemoedigende en troostende boodschap zijn. Biddag: je mag zeker weten dat God hoort!

Op D.V donderdag 9 maart is er van 10 uur tot 12 uur weer een koffieochtend in het Verenigingsgebouw te Sas. Op deze ochtend zal een medewerker van Zorgboerderij Bonaventura iets komen vertellen en laten zien over de Zorgboerderij. We nodigen alle Sassenaren en oud-Sassenaren weer hartelijk uit. Zeg het voort en breng gerust iemand mee die nog niet geweest is. Voor informatie kunt u contact opnemen met mw. Deunhouwer tel 6741178.

In de serie orgelconcerten zal op D.V. zaterdag 11 maart 2017 organist en musicus Arjen Leistra, stadsorganist van de gemeente Schiedam en verbonden als organist aan de Grote of St.-Janskerk in die plaats een orgelconcert verzorgen in de Grote of St. Lambertuskerk. De aanvang van dit concert is 20.00 uur. De kerkdeuren gaan om 19.30 uur open. De toegangsprijs is 7 euro. De concertgever heeft gestudeerd aan de conservatoria van Den Haag en Rotterdam, met als docenten o.a. Ben van Oosten en Johann T. Lemckert. Leistra studeerde een jaar in Parijs bij de bekende organist Marie Clair Alain. Er wordt een gevarieerd programma gespeeld wat reikt van o.a. Bach tot Guilmant, afgestemd op ons schitterende van Oeckelen/v.d. Heuvelorgel. Iedereen is van harte welkom!! Voor nadere informatie; www.arjenleistra.nl of Theo Veerman 078-7370060
De diensten van week 08:

Strijen

 • zo 26 feb, 10:00 uur
  Ds. W.F. van de Woestijne
  Doopdienst
 • zo 26 feb, 18:00 uur
  Ds. K. Hak

Strijensas

 • zo 26 feb, 10:00 uur
  Prop. J.G. Macdaniel

Mookhoek

 • zo 26 feb, 10:00 uur
  Dhr. A.S.N. Noorland
Kijk voor meer info onder het kopje 'Diensten'.