In 2018 zullen we in onze gemeente vooralsnog voor het laatst meewerken aan de landelijke week van gebed.

Vol van Zijn liefde, genade en kracht, mogen we samen biddend het nieuwe jaar ingaan, om Zijn licht te verspreiden. Januari, een nieuw jaar, en dus ook weer de week van gebed. Het beste begin van elke dag is een moment om God te zoeken. Een nieuw jaar kan daarom niet beter worden begonnen dan als gemeente met elkaar in gebed God te zoeken.

Contact over gebed in onze gemeente: mail naar 

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden. Daarvoor komt vanaf oktober materiaal beschikbaar.

Op de website www.weekvangebed.nl kunt u veel meer lezen over de landelijke week van gebed.
Komt u ook mee bidden!

De landelijke gebedsweek is een initiatief van de Evangelische Alliantie. Er wordt door kerken vanuit vele achtergronden aan meegedaan. In onze gemeente hebben we in 2007 voor het eerst aan de landelijke gebedsweek meegedaan, sindsdien doen we dat elk jaar.
Het leven van een christen, en dus ook van de gemeente, staat of valt bij het gebed!
Voor meer informatie over de landelijke gebedsweek kunt u terecht op de volgende twee sites: www.weekvangebed.nl en www.ea.nl

Thema's gebedsweken van de voorgaande jaren:

 • 2017: Jouw hand, mijn glimlach. Over verzoening n.a.v. 2 Kor 5:14-20.
 • 2016: Het woord is aan jouw" Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen.
 • 2015: Dorst n.a.v. Johannes 4 vers 7: Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: 'Geef mij wat te drinken.'
 • 2014: Is Christus dan verdeeld? n.a.v. 1 Kor 1:13.
 • 2013: Wandelen met God
 • 2012: Winnen met gevouwen handen
 • 2011: Trouw en toegewijd  
 • 2010: Jij bent mijn getuige
 • 2009: Eén in Gods hand
 • 2008: Bidden met open handen
 • 2007: De Koning komt